Válassz nyelvet

Choose language

Kérdésed van?

itt felteheted

Do you have a question?

you can send it here


diczig.comLéteznek-e idegenek?

A mi létezésünk egyben bizonyíték az idegenek létezésére. Ugyanis ha mi létezünk, akkor bizonyítva van az, hogy az ilyesmi lehetséges.

Kik az idegenek?

Ha az amazonasi esőerdőben élnénk egy civilizációtól teljesen elzárt területen, mit válaszolnál arra a kérdésre, hogy mik a kondenzcsíkot húzó repülőgépek? Kik ülhetnek benne és miért? Vajon létezik-e élet az erdőn túl?

Mit akarnak az idegenek?

Először is helyrehozni egy nagy baklövést, amit mi természetesnek látunk, mert beleszülettünk. A vallások létrejöttével nem az volt a céljuk, hogy létrehozzanak olyan égre hivatkozó földi hatalmakat, akik majd vallásháborúkba kezdenek egymással és tulajdonképp ma is ezt teszik.

Hogyan akarják ezt helyrehozni?

Az olyan kísérleteik befuccsoltak, mint például amit mi a létező szocializmusnak nevezünk. Ezért azt találták ki, hogy spirituális megszállással teszik, amit mi populizmusnak hívunk, de megint beleütköztek abba, amit mi vagyonszerzésnek és halmozásnak látunk. Lefordítva a hatalmat nem arra használják az embereik, amire kapták azt és a feladatot is harci feladatnak látják olyan ellenségekkel szemben, akiknek van saját, tőlük eltérő véleményük.

Hogyan látnak bennünket?

Elegáns környezetben élő barbároknak, akik high-tech gőzgépeket építenek és mindenből fegyvert csinálnak. Akik állandóan háborúznak, de előtte, közben és utána is a békéről beszélnek.

Miért nem szállnak le és fedik fel magukat?

Hogy elkerüljék a globális káoszt, amit ezzel okoznának.

Milyen káoszt okoznának?

Az emberekbe nevelt vallásos vakhit találkozna a vágyakkal és a hamis feltételezésekkel, ami olyan tömegméretű zavargásokhoz vezetne, amit nem lehetne kordában tartani.

Van olyan megoldás, amivel ezt el lehetne kerülni?

Van, de ahhoz nem adnák az arcukat és a nevüket.

Miért?

Mert a megoldás szellemiségét a földi viszonyokra kellene alakítani, ám ők egészen más világokból jönnek, ahol nem tudnák azt a szellemiséget az ottaniaknak igazolni.

Milyen világokból jönnek?

Erre rendkívül nehéz lenne válaszolni olyan szabadsághoz szokott embereknek, akik egyéni tudatokban élnek, hogy az hitelesen adja vissza a lényeget.

Miért lenne nehéz ez?

Mert az ember azon, amit nem ért, azt érti, amit érteni akar.

Mi ezzel a baj?

Hogy ebbe beletartoznak azok is, akik kezében nagy katonai és gazdasági erőforrások vannak és még többet akarnak.Te ezeket honnan tudod?

Gondolkodó emberként kezdtem el meditálni a politikai, vallási és spirituális intézményrendszereken kívül.

Milyen meditációról beszélsz?

A meditációnak számtalan formája van, de csak ez az egy szavunk van rá. Hogy a tudatom eljutott a megfelelő szintekre, az sok olyan tényező véletlen egybeesésének köszönhető, hogy még én se tudnám megismételni.

Mit jelent az, hogy a politikai, vallási és spirituális intézményrendszereken kívül?

Egyszer csak beültem egy lakásba meditálni 20 évvel ezelőtt, hogy választ kapjak pár kérdésre. Nem vagyok egyik pártnak sem a tagja, meg sem vagyok keresztelve, nem vagyok senki lekötelezettje és a spirituális hadviselésbe is beletanultam, amikor ez utóbbi veszélybe került.

Milyen ideológiát képviselsz?

Vízöntő. Ami egyszerre rendkívül jó és rendkívül rossz hír itt mindenkinek. Beleértve az idegeneket is.

Mi lenne a jó hír és mi a rossz?

Nincs mögöttem semmilyen létező ideológia. Ezért sajátot alkottam, ami természetesen nincs túlzott harmóniában sem az égi, sem a földi elvárásokkal. Mivel a gondolkodásom célorientált, nem célszerű a közelemben olyan emberek jelenléte, akik nem rendelik alá a személyes érdekeiket a célnak.

Ez mit jelent?

Azért örülök annak, hogy dolgokat így meg tudok fogalmazni, hogy úgy ne kelljen. Az emberek nem mindig viselik jól, ha röviden, tömören és érthetően beszélek.

Amihez az idegenek nem adják a nevüket, az a te megoldásod?

Igen. De már vagyok abban a helyzetben, hogy nem is kell a nevüket adniuk hozzá.

Ha nem adják hozzád a nevüket, akkor nem is leszel része a galaktikus közösségüknek?

Ahogy jobban megismertem őket, együtt tudok élni ezzel a gondolattal. Az annak idején közöttünk kitört konfliktus lényege is az, hogy eltérően értelmezzük a Földi Menny fogalmát.

Mi a különbség?

Ők úgy értelmezik, hogy a saját világukat hoznák ide, én ezt a civilizációt tenném alkalmassá a magasabb rezgésszintre.

Mi ennek az akadálya?

Mindenki, akinek kényelme és hatalma az eddigi rendszerre épül. Nagyon könnyű a változást akarni, de sokkal nehezebb rálépni annak útjára, mert folyton érdekekbe ütközöl. Ahhoz, hogy ezt az emberek elfogadják, olyan katasztrófa szükséges, ami ezeket az érdekeket kioltja. Itt a globális felmelegedés, ami ennek kiváló példája.

Mi a te terved?

A tudatom a visszatérés végső stádiumában jár. Ahogy erőszintre érek, azonnal megkezdem a vészforgatókönyv végrehajtását, hogy elkerüljük a globális katasztrófát.

Van esély arra, hogy még a te műveleted előtt elkerüljük más módon?

A válasz meghaladja a megértési kompetenciádat, mert a megoldásom jócskán túlmutat a harmadik dimenzión. De ahogy te érted, úgy abban az esetben igen, ha nem maradsz abban a valóságban, amiben én.Mi az idegenek vallása?

Az idegeneknek nincs olyan vallása, ahogy a vallásra itt tekintünk. Ami itt kialakult, az annak eredménye, hogy az embernek két agyféltekéje van, amik közül a racionális az uralkodó. Bizonyíték híján azonban itt a hit teljes egészében a másik agyfélteke világa és el is van választva a tudománytól, ami meghatározza a hétköznapokat. Az idegeneknél is hasonló a helyzet, de fordítva. Ez azt jelenti, hogy az ő hétköznapjaik a hitről szólnak egy olyan kollektív hierarchiában, amit mi vallási diktatúrának neveznénk.

Mi ennek a lényege?

A régészek azért nem értik az ókori világot, mert a mai ember szemszögéből indulnak ki. Az idegenek a mi szemszögünkből egy ókori világban élnek, amit azért látnánk feudálisnak, mert csak ahhoz tudnánk hasonlítani. Olyan dolgok, mint polgárosodás és szabadságjogok nem is alakulhattak ki egy kollektív világban, ahol még az egyén fogalma sem elfogadott. Személyes véleményem az, hogy akik nem erőltetik ezt a hivatalos kapcsolatfelvételt az idegenekkel, a jelenlegi életformánkat védik egy olyan világtól, aminek intelligenciája nem logikai alapú.

Hogy néz ki ott a hatalmi struktúra?

Először is, ami számunkra szokatlan, az az, hogy mi az ókori világot nem társítjuk a modern technológiával. A modern technológia lehetővé teszi azt, hogy senki se dolgozzon, tehát ottani szemmel aki dolgozik, az csak szolga lehet. Mivel nem rendelkeznek logikai alapú racionalitással, azaz a dolgok rendszerszintű megértésnek képességével, teljesen félreértik a földi világot. A hozzájuk közeli földi népcsoportok, mint például a cigányok, vagy az orthodox zsidók ezért nem dolgoznak. Hogy te megértsd az idegenek hatalmi struktúráját, ahhoz először meg kellene értened a világlátásukat és a világuk működését. Különben ugyanolyan félreértésekbe esel, amibe ők szoktak, amikor a Földre tekintenek. Erre nem tudok szűk terjedelemben válaszolni.

Ott is fáraók vannak?

Amikor a racionális agyfélteke átvette az uralmat, a hit és a tudás különvált, azaz az állam és az egyház is szétváltak egymástól. Mivel a Földön az iszlám vallás áll a legközelebb az égi világhoz, innen hozok két példát, ami rávilágít a siíta-szunnita ellentétre is. Szaúd-Arábiában tulajdonképp egy nagy hatalmú fáraó van, akinek befolyása meghaladja a papokét is annak ellenére, hogy Mekka ennek az államnak a területén van. A hangulat azonban meglehetősen középkori és ha nem lenne ott ennyi olaj, távol állna a modern világ látszatától. Ezzel szemben Irán egy modern állam, ahol demokratikus szavazással választják meg a politikai vezetőt, akinek hatalma azonban alá van rendelve egy papi klérusnak, akik fölött egy vallási vezető gyakorolja a tényleges hatalmat. Nagyjából így néz ki az idegen hatalmi struktúra is. A dologban van még egy komoly csavar, ugyanis a galaxisban létezik az élő isten kultusz, pont úgy, ahogy annak idején a fáraók gyakorolták a hatalmat. Ez mai szemmel azért nehezen érthető, mert a tudomány önálló útra lépésével kiesett a képből a beavatott ember fogalma. Kinn is és az ókorban is teljesen elfogadott dolog az, hogy elfogadják bizonyos emberekről azt, hogy ők bizonyos szellemi lények emberi alakjai. Ez azt jelenti, hogy az adott ember tudatszintje annak a szellemi lénynek a tudatszintjével azonos, azaz meg is felel annak a lénynek, aki annak az embernek a képében van jelen a Földön. Ami sokkal könnyebb, ha nem zavar bele a képbe a racionális agyfélteke, ami létrehozta az egyháztól különálló államot és kényszeríti a földi társadalmakat ilyen-olyan megoldásokra.

A Földről ezek a lények el is tűntek?

Egyáltalán nem, ám mivel mi a racionális agyféltekénk uralma alatt születünk, az ezzel kapcsolatos hitünk megakadályozza azt, hogy ezekre a kapcsolatokra ráébredjünk. Ne felejtsétek el, hogy a dolgokban való nemhit is egy hit, csak ellentétes töltésű és ez jelen esetben biztosítja azt, hogy bármelyik isten átlagemberként éljen. A tudomány egyik legjelentősebb felfedezése az, hogy a minket körbevevő világ egy hologram, aminek tanulmányozásába komoly időt és munkát fektettem. Több jellemzője közül az egyik az, hogy amit hiszel, neked az van. Ha nem hiszed, hogy ilyesmik léteznek, akkor számodra nem is léteznek, mert a hologram a hitedet tükrözi neked vissza. Ha számodra ezek a dolgok nem léteznek, akkor technikai értelemben szunnyadnak, ami létrehozza számodra az ilyen dolgok nem létezésének illúzióját. Nagyon érdekesnek találom azonban ennek a problémának az amerikai értelmezését, vagyis azokat a szuperhősöket, akiknek különleges képességeik vannak, de alárendelik magukat a földi demokratikus társadalmi értékeknek.

Te is alárendeled magad ennek?

Én abba a problémába ütköztem, mint azok, akik létrehozták a titkos társaságokat és tulajdonképp a háttérhatalmat. Ám tőlem elég távol áll az ilyen dolgok titkossága, nem beszélve a társaságokról. Ráadásul a rendkívül magas tudatszintem miatt a galaxisban magam is élő isten lennék, ráadásul egyéni tudatban, ami náluk egyenlő egy rendszerszintű anomáliával. A megoldásom az lett, hogy egy olyan isten vagyok, aki úgy döntött, hogy a maga befolyási övezetében népképviseleti demokráciát működtet, ahol azonban élő isten nem létezik. Lefordítva ezt a világot húznám fel az isteni rezgésszintre, amit még előttem soha senki nem csinált. Ám mivel eddig is olyan meditációkat végeztem, amit addig senki sem csinált, nem térek le arról az útról, amin eddig jártam, csak sokkal közelebb kerültem a valósághoz. Mások problémáit azonban mindig könnyebb megoldani, mint a sajátodat, ezért nagyon fura érzés. De nem sokkal furább, mint egy európai nagyvárosban egy panellakásban a globális kormányzást megtervezni.

Demokráciában?

Mivel a tudatszintem adott és azt senki sem tudja megközelíteni, még az idegenek sem, engem nem nagyon lehet se megválasztani, se leváltani. Kifelé lehetek élő isten, ám a Földön ilyesmi nem létezik és amíg erre nekem ráhatásom lesz, nem is fog létezni. Ám mivel az eddigi idegen beavatkozások eléggé eltorzították a helyzetet, nem beszélve az értékrendről, egy komoly helyreállítási munka áll előttem, amiben fel kell készülnöm arra, hogy a jelenben nem leszek túl népszerű. Valószínűleg az lesz a legjobb megoldás, ha gyorsan túlesünk a nehezén, ami nagyjából 10-20 szörnyű évet jelent, ám utána készen állunk egy új reneszánszra, amibe azért annyira már nem akarok beleszólni.

Nem értem azt, hogy istenként határozod meg magad, de nem látok se vallást, se híveket.

Ez markáns vízöntő jellemző. Szerencsére a Földön élek, ahol csak láthatatlan, de az eseményekre hatni képes istent (nem) látok. Szerintem ez a galaxisnak se ártana. Ez azonban felborítaná a rendet és biztonságot, nem beszélve arról, hogy az ottani kollektív köztudatban az egyénieskedés negatív reakciókat szül attól függetlenül, hogy a paplan alatt nekik sem tetszik az a 20% boldogságindex, amit mértem. Még ezen a lassan szétzilált Földön is 50% ez az érték, ami mögött szerintem a szabadságérzet van. Ez egy nagyon nehéz feladat lesz, hogy sikerüljön káosz és lázadások nélkül megvalósítani egy sokkal nehezebb terepen, mint amivel az amerikaiak találkoztak Afganisztánban és Irakban. Ezért is jó, hogy nem vagyok amerikai.

Hogyan akarod ezt tömegtámogatás és gazdasági-politikai erő nélkül elérni?

Holoprogramozással. Saját fejlesztés.

Mikor?

A programozást pár éve fejeztem be, ám ahhoz, hogy ez látható legyen, egy átlagembernek évtizedekre, a szakértő szem számára évekre lehet szükség. De mivel a fejlesztésekkel nem álltam le, most kísérletezem a valósidővel.

Az idegenek mit szólnak ehhez?

Kérdezték is, hogy hol tanultam meg így tárgyalni. Ám mivel úgyis csak az erő nyelvén értenek, gyorsan letettem a szükséges nyelvvizsgákat és már elég jól beszélem. Kezdetben hülyének néztek, mert egyenlő félként tekintettem rájuk, aztán rájöttem, hogy a hierarchiában nincs ilyesmi. Ha nincs ilyesmi, akkor jobb, ha felülről szólok hozzájuk, mint alulról és most itt tartunk, amikor ez az anyag íródik.

Amikor itt repkednek a fejünk fölött, mit csinálnak?

Igyekeznek kihozni az ide rekedt tudat-töredékeket, vagyis azokat a társaikat, akik a Föld Hologramba rekedtek. Akik nem is tudják magukról, hogy ők ilyen tudat-töredékek, mert mind olyan földi emberként él, mint te vagy én. Ám ez már egy másik történet.

További kérdések


Are there aliens?

Our existence is proof of the existence of aliens. Because if we exist, then it is proven that such a thing is possible.

Who are the aliens?

If you were living in the Amazon rainforest in an area completely isolated from civilisation, how would you answer the question of what contrail-pulling aircraft are? Who might be sitting in them and why? Does life exist beyond the forest?

What do the aliens want?

First of all, to correct a big blunder that we take for granted because we were born into it. The religions were not created to create earthly powers that invoke heaven and then start religious wars with each other, and in fact they are still doing so today.

How are you going to fix this?

Their experiments have failed, such as what we call existing socialism. So they invented what we call populism by spiritual occupation, but again they ran into what we see as wealth acquisition and accumulation. Translated, power is not being used by their people for what they were given it for and they see the task as a war against enemies who have their own dissenting views.

How can they see us?

Barbarians living in elegant surroundings, building high-tech steam engines and turning everything into weapons. Who are always at war, but talk about peace before, during and after.

Why don't they get down and reveal themselves?

To avoid the global chaos they would cause.

What chaos would they cause?

The religious blind faith instilled in people would meet with desires and false assumptions, leading to riots on a mass scale that could not be contained.

Is there a way to avoid this?

Yes, but they wouldn't give their faces and names.

Why?

Because the spirituality of the solution should be adapted to the conditions on earth, but they come from other worlds, where they would not be able to justify that spirituality to the people there.

What worlds do they come from?

It would be extremely difficult for people who are used to freedom and who live in individual consciousnesses to respond to this in a way that authentically reflects the essence.

Why would that be difficult?

Because what you don't understand, you understand what you want to understand.

What's wrong with that?

That this includes those who hold great military and economic resources and want more.How do you know all this?

I started meditating as a thinking person outside the political, religious and spiritual institutions.

What meditation are you talking about?

There are countless forms of meditation, but we only have one word for it. That my consciousness has reached the right levels is due to a random coincidence of many factors that even I could not replicate.

What does it mean to be outside political, religious and spiritual institutions?

I once sat in an apartment to meditate 20 years ago to get some answers to some questions. I'm not a member of any political party, I'm not baptised, I'm not beholden to anyone and I was getting into spiritual warfare when the latter was under threat.

What ideology do you stand for?

Aquarius. Which is both extremely good and extremely bad news for everyone here. Including aliens.

What is the good news and what is the bad news?

There is no ideology behind me. So I have created my own, which of course is not in excessive harmony with either celestial or terrestrial expectations. Since my thinking is goal-oriented, it is not appropriate to have people around me who do not subordinate their personal interests to the goal.

What does it mean?

I'm glad that I can phrase things in this way, so that I don't have to phrase them in any other way. People don't always like it when I speak in a short, concise and clear way.

What aliens don't give their names to, is that your solution?

Yes. But I am now in a position where I don't even need to add their names.

If they don't add their name to you, you won't be part of their galactic community?

As I've got to know them better, I can live with that thought. The conflict that erupted between us at the time is also about our differing interpretations of the concept of Heaven on Earth.

What's the difference?

They interpret it as bringing their own world here, I would make this civilization fit for a higher vibrational level.

What is the obstacle?

Everyone whose comfort and power is based on the current system. It's very easy to want change, but much harder to get on the road to change because you keep running into vested interests. To get people to accept it requires a disaster that will wipe out those interests. Global warming is a prime example of this.

What's your plan?

My consciousness is in the final stage of return. As soon as I reach the power level, I immediately start implementing the emergency scenario to avoid a global catastrophe.

Is there a chance to avoid it in another way before your operation?

The answer is beyond your comprehension, because my solution goes well beyond the third dimension. But as you understand it, it does if you don't stay in the reality that I do.What is the religion of aliens?

Aliens do not have a religion, the way we look at religion here. What has developed here is the result of man having two hemispheres of the brain, of which the rational is dominant. In the absence of evidence, however, faith here is entirely the world of the other hemisphere and is separated from the science that determines everyday life. The situation is similar for aliens, but in reverse. This means that their everyday life is about faith in a collective hierarchy that we would call a religious dictatorship.

What's the point?

Archaeologists don't understand the ancient world because they start from the perspective of modern man. From our point of view, the aliens live in an ancient world, which we would see as feudal because we could only compare it to that. Things like citizenship and liberties could not have developed in a collective world where even the concept of the individual is not accepted. My personal opinion is that those who do not force this formal contact with aliens are protecting our current way of life from a world whose intelligence is not logic based.

What does the power structure look like there?

First, what is unusual for us is that we do not associate the ancient world with modern technology. Modern technology makes it possible for no one to work, so from that point of view, anyone who works can only be a slave. Because they lack logic-based rationality, i.e. the ability to understand things at a systemic level, they completely misunderstand the world on earth. This is why people groups on earth close to them, such as gypsies or orthodox Jews, do not work. For you to understand the power structure of aliens, you would first have to understand their worldview and how their world works. Otherwise, you will fall into the same misunderstandings that they do when they look at the Earth. I can't answer that in a concise way.

Are there pharaohs here too?

When the rational hemisphere took over, faith and knowledge separated, i.e. the state and the church separated. Since the Islamic religion is the closest on earth to the celestial world, I will take two examples from here that also highlight the Shia-Sunni dichotomy. In Saudi Arabia, there is in fact a powerful pharaoh whose influence exceeds that of the clerics, despite the fact that Mecca is in the territory of that state. However, the atmosphere is rather medieval and, if it were not for so much oil, it would be far from the semblance of the modern world. Iran, by contrast, is a modern state, where the political leader is elected by democratic vote, but whose power is subordinated to a clerical clergy over whom a religious leader exercises real authority. This is pretty much what the alien power structure looks like. There is another serious twist, because the galaxy has a cult of the living god, just as the pharaohs exercised power in ancient times. This is difficult to understand today, because the concept of initiated man has fallen out of the picture as science has gone its own way. Out there, as well as in antiquity, it was perfectly acceptable to accept certain people as being human figures of certain spiritual beings. This means that the level of consciousness of that person is the same as the level of consciousness of that spiritual being, i.e. it corresponds to the being who is present on Earth in the image of that person. Which is a lot easier if you don't interfere with the rational hemisphere of the brain that created the state separate from the church and forces earthly societies to make this or that solution.

Are these creatures gone from Earth?

Absolutely not, but because we are born under the dominance of our rational brain, our beliefs about these connections prevent us from realising them. Remember that not believing in things is a belief too, just an oppositely charged one, and in this case it ensures that any god can live as an ordinary human being. One of the most significant discoveries of science is that the world around us is a hologram, which I have invested considerable time and effort in studying. One of its several characteristics is that what you believe is what you have. If you don't believe such things exist, they don't exist for you, because the hologram reflects your beliefs back to you. If they don't exist for you, then they are technically dormant, which creates for you the illusion that they don't exist. However, I find the American interpretation of this problem very interesting, that is, superheroes who have special abilities but are subordinate to the democratic social values of the earth.

Are you subject to this too?

I ran into the same problem as the people who created the secret societies and actually the background power. But I'm quite far removed from the secrecy of such things, let alone companies. Moreover, because of my extremely high level of consciousness, I would be a living god in the galaxy myself, and in individual consciousness, which for them equals a systemic anomaly. My solution became that I am a god who has chosen to operate a representative democracy in his sphere of influence, where no living god exists. Translated, I would pull this world up to the divine vibration level, something no one has ever done before. But because I have been doing meditations that no one has done before, I am not straying from the path I have been on, I am just much closer to reality. But it's always easier to solve other's problems than your own, so it feels very strange. But not much stranger than planning global governance in a panel apartment in a big European city.

In democracy?

Because my level of consciousness is a given and no one, not even aliens can approach it, I can't really be elected or replaced. I can be a living god on the outside, but such a thing does not exist on Earth, and as long as I have control over it, it will not exist. But since the alien interventions so far have distorted the situation quite a bit, not to mention the value system, I have a serious restoration job ahead of me, in which I must be prepared to be unpopular in the present. Probably the best thing to do is to get over the rough patch quickly, which will mean roughly 10-20 terrible years, but then be ready for a new renaissance, which I am not so keen to get involved in.

I don't understand that you define yourself as a god, but I don't see any religion or believers.

This is a marked Aquarian characteristic. Fortunately, I live on Earth, where I can (not) only see an invisible god who can influence events. I don't think it would hurt the galaxy either. However, it would upset order and safety, not to mention the fact that in the collective public consciousness there, individualism breeds negative reactions regardless of the fact that under the duvet they don't like the 20% happiness index I measured. Even on this slowly crumbling Earth, it is 50%, which I think is driven by a sense of freedom. This will be a very difficult task to achieve without chaos and insurgency in a much more difficult field than the Americans have encountered in Afghanistan and Iraq. That is why it is a good thing I am not an American.

How are you going to achieve this without mass support and economic-political power?

Holoprogramming. Own development.

When?

I finished programming a couple of years ago, but it can take decades for the average person to see it, years for the expert eye. But since I haven't stopped developing, I'm experimenting with real time.

What do the aliens say about this?

I was asked where I learned to negotiate like that. But since they only understand the language of power, I quickly passed the necessary language exams and now speak it quite well. At first I was looked at as an idiot because I saw them as equals, but then I realised that there was no such thing in the hierarchy. If there is no such thing, then it is better to talk to them from above than from below and that is where we are at now, when this is being written.

When they fly overhead, what do they do?

They are trying to retrieve the fragments of consciousness trapped here, that is, their fellows who are trapped in the Earth Hologram. Who don't even know they are such fragments of consciousness, because they are all living as Earth people like you or me. But that's another story.

Additional questions


#2


Ezek az információk mennyire pontosak?Ahogy a tudatommal érkezem vissza, egyre pontosabbak. Természetesen figyelembe kell venni azt, hogy nem csak egy idegen faj van jelen a Föld körül, de minket jelenleg az érdekel, akiknek közvetlen beavatkozási szándékaik vannak.A Föld iránt érdeklődő fajok honnan jöttek?Nem csak az az érdekes, hogy honnan, hanem az is, hogy melyik korból. Ezt a környezetet, amiben mi élünk ők leginkább "Második Valóságnak" nevezik és olyan portálokon át érkeznek, amik lehetővé teszik számukra a mi valóságunkba jutást. Vannak olyan fajok, akik más galaxisokból jönnek, főképp az Androméda galaxisból és vannak olyanok is, akik képesek utazni az időben.Van valamilyen szabály ezekkel az utazásokkal kapcsolatban?Valamikor volt, ám az a világ összeomlott és azóta mindenki azt csinál, amit akar a 'megtehetem-megteszem' elv alapján. A saját információim alapján létezik egy faj, amelyik először jutott ki a világűrbe és tulajdonképp elsőnek húzza az időt a harmadik dimenzióban. Ám mivel mindenki összevissza ugrál és migrál az időben, az évmilliók során ez az információ elfelejtődött és senki sem tudja, kik voltak ezek a faj és hol vannak. Azt is figyelembe kell venni, hogy a dimenziók kölcsönhatása miatt úgy is létrejöhetnek eltérő jövőképek olyan létező valóságok formájában, amik a harmadik dimenzió nézőpontjából még nem is létezhetnének. Sőt, olyan hurkok is, amikben azt a fajt egy még nem létező jövőből teremti valaki. Szabály tehát nincs és már érkezett hozzám olyan gratuláció a felső dimenziószintekről, hogy nagy meglepetéssel nyugtázzák azt a tényt, hogy egy ilyen kis kapacitású lény hogyan volt képes erre a megoldásra, ami rendet teremt ebben a kialakult helyzetben.Hogyan voltál erre képes?Az informatikai gondolkodással.Hogyan?Elképzeltem a multiverzumot úgy, mintha az egy holografikus videojáték lenne és újraterveztem a játékot. Persze ez nem sokat ért volna a megfelelő tudatszint nélkül, amit kalandos körülmények között el is értem. Szakítva egy csomó megszokott dologgal, például hogy leborulok az Ég felé. Ezt amúgy a mai napig elég nehezen viselik, pedig már a fejük fölött (is) vagyok.Hogyan kommunikálsz velük?Elgondolkozott már valaki azon, hogy itt repkednek az UFO-k a fejünk fölött, de nem veszünk tőlük rádiójeleket? Azért nem vesszük a rádiójeleiket, mert nincsenek rádiójeleik. Ugyanis ők a holografikus szinten kommunikálnak. Az ő tudatszintjük alapból máshol van, mint a miénk, akik a távolsági kommunikációban rá vagyunk kényszerülve arra, hogy berendezéseket találjunk fel és ilyeneket építsünk. Ők a gondolataikkal kommunikálnak, ami számunkra sem elérhetetlen, ha valaki elkezdi fejleszteni a másik agyféltekéjét. Azért nem állunk át erre, mert mi egyéni tudatban élünk és szükségünk van az információ objektivitására, különben meg kellene bíznunk olyan emberekben, akik ilyen extra képességet fejlesztenek.Nincs ebben ellentmondás?Ők hierarchiákban élnek, ahol szabályozva van az, hogy ki milyen szinten kommunikálhat. Te is felhívhatod a barátaidat, de nem tudod felhívni az amerikai elnököt. Mivel az én tudatom a hivatalos intézményrendszereken kívül emelkedett, tudok kommunikálni a múlttal, a jövővel, sőt még más galaxisokkal is. De egy olyan ember, aki a mester szárnyai alatt csinálja, ezt nem teheti meg, mert a mester is valaki más szárnyai alatt emelkedett, akik valamilyen hierarchia tagjai.Az idegen technológia milyen?Kristály alapú. A szemükben a mi elektromosságunk sátáni technológia, amivel létrehoztuk például a beavatkozásukat nagymértékben felgyorsító mesterséges intelligenciát. Ez a kristály alapú technológia sok mindenre képes, például olyan erőterek létrehozására, amiben fogvatartottakat is láttam a saját harmadik szememmel.Milyen az idegen világ?Számunkra érthetetlen. Földi ésszel nehezen felfogható, hogy képesek energiából anyagot sűríteni, azaz bármilyen világot létrehozhatnának, erre mindenki puritán életet él (az elit kivételével) és finom ételek helyett kását esznek. Persze azért tettem kísérletet a dolgok megértésére, hiszen meditációban is ez a munkám. Magyarországon is egy ilyen világ kezdeti stádiumát látom, nem véletlenül mondom azt, hogy a Föld megszállásának frontvonalában vagyok. Ami Oroszországban sokkal gyorsabban halad.Te melyik oldalon állsz?Én nem oldalak, hanem szintek alapján gondolkodom. Minden földi civilizáció meghatározható így a primitív embertől egészen a fejlett emberig. A megoldásom is olyan, hogy azt még a fejemből minden információt kiszedni képes megszállók sem értik.Hogy lehet úgy harcolni, ha a fejedben lévő minden információhoz hozzáférnek?Ennél ők sokkal többre képesek. Elemeztem a helyzetet, megtapasztaltam mindent éles helyzetekben és kitaláltam rájuk a megoldást. Mind a mai napig találkozom új dolgokkal, ami arra enged következtetni, hogy eredményes vagyok, mert időnként új ellenfelek érkeznek. De megjegyzem, hogy amiket akció sci-fikben látsz, olyan idegenek még nem kerültek a látóterembe. Ezek hozzánk képest gyermeki lények, akik pont ugyanezt mondják amúgy rólunk is. Minket részükről inkább az erősen autokrata vezetésük fenyeget, őket pedig innen a demokráciával összefogó kapitalizmus. Ahhoz, hogy valaki ebben a helyzetben jó megoldással álljon elő, minden fél szempontjait figyelembe kell vennie, különben nem lesz más, mint az egyik oldal harcosa.

Mi az oka annak, hogy beavatkoznak a Földön?Először is az emberiséget ők nem tekintik önálló fajnak, pláne függetlennek. Mi úgy tekintünk az emberiségre, mint a homo sapiensre, akiket a közös DNS egy fajként határoz meg. Ők pedig önmaguk 3D-s kiterjedéseinek tekintenek minket, azaz az egyik nézőpont horizontális, a másik vertikális. A beavatkozást kiválthatja egy háború, amit ők úgy értelmeznek, hogy őket támadják meg a harmadik dimenzióban. De meghúzódik egy mélyebb ok is, ami az emberiség tudatszint váltásával kapcsolatos. Ilyen értelemben nem ők szállnak meg minket, hanem mi emelkedünk az ő tudatszintjükre. Vannak még más látószögek, de ez a kettő megkerülhetetlen.A DNS mit határoz meg?Az ő szemszögükből semmit. Számukra nem az a lényeg, hogy milyen DNS-ből állsz, hanem a hited határozza meg a hovatartozást. Igen ám, de a saját példámon tapasztaltam azt, hogy a DNS-nek vannak ezt befolyásoló tulajdonságai, ám van egy csavar ebben a történetben. Ez pedig a népek közötti keveredés kérdése, amit a közös DNS lehetővé tesz. Én magyar vagyok és a magyar egy rendkívül kevert nép. A kollektív amnézia előtti időkben, vagy az ősidőkben, ha így jobban tetszik, a magyar nem egy népet jelentett, hanem egy közös minőséget. Azaz bárki magyar lehetett, aki elfogadta azokat a paramétereket, amik meghatározták. Ez nagy hasonlóságot mutat azzal, ahogy ma az amerikai népet meghatározzák. Spirituális értelemben mindkettő egy olyan anomália, amivel nem tudnak mit kezdeni a 'tiszta vérvonalú' magasabb dimenziók. Egy kevert DNS-ű emberben ugyanis váltakozhatnak ezek a dimenziók és bármelyik jogot formálhat magára az emberre. Mint említettem, bekövetkezett egy olyan esemény, ami miatt több dimenzió összeakadt a 3D frekvenciáin és ezek a 3D-ben elkezdtek keveredni egymással. Spirituális értelemben ez a keveredés azt a problémát hozta létre, hogy maguk a dimenziók is keveredhetnek lenn és más dimenziók juthatnak eltérő hálózatokra. Ugyanis egy magasabb dimenziós lénynek nem egy, hanem sok emberi alakja van. Ők ezt a problémát akarják megoldani, ám nincs meg hozzá a problémamegoldó képességük, mert náluk a racionális agyfélteke működik olyan csekély szinten, ahogy nálunk az intuitív. Csak az érdekesség kedvéért említem itt meg, hogy amikor te megtervezed a nagybevásárlásodat, az az ő szemükben egy különleges képesség.Hogyan lehet ezt a problémát megoldani?Nagyon nehezen, mert a horizontális-vertikális látásmódok miatt minden megoldás egyenlő a rendszerhibával. Mivel a kollektív hálózatok hierarchikus jellege miatt alapvetően autokratikusak, az ilyen égi beavatkozások célja egy olyan diktatúra létrehozása, ami törekszik arra, hogy a tagjai felvegyék a hierarchia jellemzőit. De fenn sincs teljes egyetértés abban, hogy akkor a DNS, vagy a hit legyen a rendezés alapja. Több olyan elképzelés van, aminek lenn is van neve, ezek a kommunizmus és a fasizmus. A dologba erősen bezavar az, hogy közben tudatszint emelkedések és süllyedések vannak, amik akár ellenérdekeket is generálhatnak. Egy példán át könnyebben megérthető. A létező szocializmus egy égi társadalmi modell volt, ahol azonban jelen voltak az egyházak, amik úgymond felemelkedtek abba a világba, ahol így már nem lett volna rájuk szükség. Mivel az a világ egy utópisztikus kommunizmus felé tartott, ahol fentről nézve a hit az összetartó kapocs, lentről nézve tehát internacionalista, az egyházak rendszeridegenné váltak, bár a zsidó vallás kivételével teljesítették azt a feltételt, hogy ne nézzék a származást az egyes embereken. A származást, azaz a DNS-t figyelembe vevő zsidó egyház tehát ilyen értelmezésben a fasiszta irányvonalat követi, bár ez a földi események okán kapott egy gellert és ma nem zsidóként lehet izraeli állampolgárságot szerezni, ami nem jelenti azt, hogy azt a rabbinátus is elismeri. Mivel a tudatszint nem csak emelkedhet, hanem zuhanhat is, maga a téma erősen kötődik a dimenzióhatár kérdéséhez, amit megnehezít az, hogy 3D-ben a külvilág mindkét esetben állandó. Hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani? A téma szakértőjeként elmondhatom, hogy halvány fogalmam sincs. Ám a mélytranszban rákényszerültem arra, hogy megoldjak megoldhatatlannak tűnő, illetve emberi kapacitással átláthatatlan problémákat úgy, hogy készítettem egy problémamegoldó holoprogramot. Ha egy ilyen komplex problémával találkozom, csak meg kell adni az amúgy sokszor egymással ellentétes paramétereket és ha világít a Zöld Lámpa, akkor a probléma megoldható. A mai Föld problémájára pedig világít, de hogy hogyan, azt én is csak menet közben fogom megtudni, ami azért célszerű, hogy ha felbukkan egy addig előre nem látható paraméter, azzal korrigálni tudjam azt az XD sugarat, ami a folyamatot menedzseli. Mivel ez nem marad meg a Föld szintjén, ilyenkor érzik át az idegenek azt, hogy az istenüknél van egy még nagyobb isten, mert ez az XD sugár őket is vezeti. Ami egy újabb problémát jelent, ugyanis sokszor kerülnek a saját istenük ellenpontjára, de ott is világít a Zöld Lámpa.Hogyan készülnek az űrhajóik?Úgy másolják őket, ahogy nálunk a 3D nyomtatók teszik. Itt jegyezném meg azt, hogy amikor gondolatkommunikáltam erről velük, rájöttem, hogy halvány fogalmuk sincs a működésükről. Ez beleillik abba a képbe, ami sejthető volt, hogy ezek olyan maradványcivilizációk, amik egy egykoron itt létező galaktikus civilizáció romjain keletkezhettek és ezek a technológiák rajtuk maradtak. A témával már foglalkoztam és biztos vagyok abban, hogy még fogok is.Hol lehet erről több információt szerezni?Szerintem a Csillagok Háborúja című film nem térben, hanem időben játszódik egy messzi galaxisban. A közelmúlt és a jelen kérdéseihez pedig a Csillagkapu sorozat ad szerintem egész jó betekintést. Amikor ezeket az írók kitalálják, vajon honnan érkezik rá az ihlet?Nem tartasz attól, hogy ezek miatt beskatulyáznak téged az őrült elmélet gyártók közé?Szarok rá, ki mit gondol erről. A dolgom itt a tájékoztatás. A tevékenységem egyáltalán nem erről szól és nem is tervezek semmi olyat, hogy ott szerepeljek az ősi asztronauta elmélet szakértői között. Akik amúgy az én szememben olyan lelkes amatőrök, akiket ti profiknak láttok.Miről szól a tevékenységed?Az a hétköznapi valóság szintjén egy olyan sci-fi lenne, ami tele van elképzelhetetlen dolgokkal. Annak idején olyan voltam, mint ti. Vagyis mégsem olyan, mert teljesen egyedi utat választottam, amikor elkezdtem tanulmányozni a spirituális világot. Racionálisan, tudományos szemlélettel. Most meg itt állok a visszatérésem okán egy olyan feladattal szembenézve, ami nagyon távol van attól, amihez igazán kedvem lenne, de nincs más, aki elvégezhetné.Mi ez a feladat?Alapvetően katasztrófaelhárítások tömkelege. Egy érdekes példával illusztrálnám a nektek bizonyíthatóságát, ami a jövőbelátással kapcsolatos. Ha a jövőben látsz egy katasztrófát, amit nem lehet elhárítani, akkor mi értelme van ennek a képességnek. Ha el lehet, akkor mi bizonyítja tettedet?

Következő oldal


#2


How accurate is this information?As I come back to my consciousness, it's getting more accurate. Of course, it must be taken into account that there is not only one alien race present around the Earth, but we are currently interested in those who have direct intentions of interference.Where did the species interested in Earth come from?It is not only interesting where from, but also from which era. The environment we live in is what they call "Second Reality" and they come through portals that allow them to enter our reality. There are races that come from other galaxies, mainly the Andromeda galaxy and there are also races that can travel through time.Are there any rules about these journeys?There used to be, but that world collapsed and since then everyone has been doing what they want on a 'i can do it - i will do it' basis. According to my own information, there is a race that got out into space first and is actually the first to drag time in the third dimension. But because everyone is jumping around and migrating through time, over millions of years this information has been forgotten and no one knows who these species were or where they are. It must also be taken into account that the interaction of dimensions can also create different visions of the future in the form of existing realities that could not even exist from a third dimensional perspective. And even loops in which that species is created from a future that does not yet exist. So there is no rule and I have already received congratulations from the upper dimensional levels that they are very surprised at how a being of such small capacity was able to come up with this solution that brings order to this situation.How could you do that?By IT thinking.How?I imagined the multiverse as if it were a holographic video game and redesigned the game. Of course, this wouldn't have been much use without the right level of consciousness, which I achieved in adventurous circumstances. Breaking with a lot of the usual things, like prostrating myself to the sky. To this day, they still have a hard time bearing this, by the way, even though I'm (also) over their heads.How do you communicate with them?Has anybody ever wondered that we have UFOs flying overhead, but we don't get radio signals from them? We don't get their radio signals because they don't have radio signals. They communicate on the holographic level. Their level of consciousness is basically in a different place than ours, who in long-distance communication are forced to invent and build equipment. They communicate with their thoughts, which is not beyond our reach if one starts developing the other hemisphere of the brain. The reason we don't switch to that is because we live in individual consciousness and we need objectivity of information, otherwise we would have to trust people who develop such extra ability.Is there no contradiction?They live in hierarchies where there are rules about who can communicate at what level. You can call your friends, but you can't call the US president. Because my consciousness is elevated outside of formal institutions, I can communicate with the past, the future, and even other galaxies. But a person who does it under the wing of the master cannot do that, because the master is also elevated under the wing of someone else who is part of some hierarchy.What is the alien technology like?Crystal based. In their eyes, our electricity is satanic technology that we have used to create, for example, artificial intelligence that greatly accelerates their interference. This crystal-based technology is capable of many things, including creating force fields in which I have seen prisoners with my own third eye.What's the alien world like?It is incomprehensible to us. It's hard for Earth minds to comprehend that they can condense energy into matter, i.e. they could create any world, and everyone (except the elite) lives a puritan life and eats porridge instead of fine food. Of course, I made an attempt to understand things because that is my job in meditation. In Hungary I see the beginning of such a world, it is not by chance that I say I am on the front line of the occupation of the Earth. Which in Russia is moving much faster.Which side are you on?I don't think in terms of sides, I think in terms of levels. Every civilization on earth can be defined this way from primitive man to advanced man. My solution is also such that even the occupiers who can get all the information out of my head cannot understand it.How can you fight when they have access to all the information in your head?They can do much more than that. I've analysed the situation, I've experienced everything in real situations and I've figured out a solution for them. To this day, I still encounter new things, which leads me to believe that I am effective because new opponents come along from time to time. But I should note that the ones you see in action sci-fi are aliens that have not yet come into my field of vision. They are childlike creatures compared to us, and they say exactly the same thing about us. We are more threatened by their highly autocratic leadership, and they are threatened by capitalism in conjunction with democracy. In order to come up with a good solution in this situation, one has to take into account the points of view of all sides, otherwise one becomes nothing more than a fighter for one side.

What is the reason for interference on Earth?First of all, they do not consider humanity to be a separate species, let alone independent. We see humanity as homo sapiens, defined by common DNA as one species. They see us as 3D extensions of themselves, i.e. one view is horizontal, the other vertical. Intervention could be triggered by a war, which they interpret as an attack on them in the third dimension. But there is also a deeper reason, which has to do with a shift in the level of human consciousness. In this sense, we are not occupied by them, but we rise to their level of consciousness. There are other perspectives, but these two are inescapable.What does DNA determine?From their perspective, nothing. To them, it's not what DNA you are made of, it's your beliefs that determine your affiliation. Yes, but in my own experience, DNA does have some properties that influence this, but there is a twist in this story. And that is the issue of interbreeding between peoples, which is made possible by shared DNA. I am Hungarian and Hungarian is an extremely mixed people. In pre-collective amnesia times, or in prehistoric times if you prefer, Hungarian was not a nation, but a common quality. That is, anyone could be Magyar who accepted the parameters that defined them. This bears a strong resemblance to the way American people are defined today. In a spiritual sense, both are an anomaly that the 'pure-blood' higher dimensions can't deal with. For in a person with mixed DNA, these dimensions can alternate and any one can shape a claim on the person. As I mentioned, there was an event that caused several dimensions to collide on their 3D frequencies and they started to mix with each other in 3D. Spiritually, this mixing has created the problem that the dimensions themselves can mix down and other dimensions can get on different grids. For a higher dimensional being has not one but many human forms. They want to solve this problem, but they don't have the problem solving ability, because their rational brain works at a low level, as our intuitive brain does. Just for the sake of interest, I'll mention here that when you plan your big purchase, that's a special skill in their eyes.How to solve this problem?Very difficult, because due to the horizontal-vertical views, any solution equals a system failure. Since collective networks are fundamentally autocratic due to their hierarchical nature, such sky interventions aim to create a dictatorship that seeks to make its members take on the characteristics of the hierarchy. But there is also not complete agreement on whether DNA or faith should then be the basis for ordering. There are several ideas that have names down there, these are communism and fascism. What is very confusing is that there are rises and falls in consciousness, which can generate counter-interests. It is easier to understand with an example. The socialism that existed was a celestial social model, but with the presence of churches, which, so to speak, ascended into a world where they were no longer needed. Since that world was heading towards a utopian communism, where faith was the bond from above and internationalism from below, the churches became systemically opposed, although they fulfilled the condition of not looking at the origin of each individual, with the exception of Judaism. The Jewish Church, which takes into account origin, i.e. DNA, is therefore following the fascist line in this interpretation, although it has been given a ricochet by events on earth and today you can obtain Israeli citizenship as a non-Jew, which does not mean that it is recognised by the rabbinate. Since the level of consciousness can not only rise but also fall, the theme itself is strongly linked to the question of the dimensional boundary, which is complicated by the fact that in 3D the outside world is constant in both cases. How can this problem be solved? As an expert on the subject, I can say that I haven't the faintest idea. But in deep trans, I have been forced to solve problems that seem intractable or impenetrable to human capacity by creating a problem-solving holoprogram. When I encounter such a complex problem, I just need to specify the often conflicting parameters and when the Green Light is on, the problem can be solved. And for today's Earth problem, it does light up, but how, I will only find out as I go along, which is useful so that if a previously unforeseen parameter comes up, I can use it to correct the XD ray that manages the process. Since this does not remain at the level of Earth, this is when the aliens sense that there is an even greater god than their god, because this XD ray is also guiding them. Which is another problem, because they often end up on the counterpoint of their own god, but the Green Light is lit there too.How are their spaceships made?They copy them like 3D printers do here. I should note here that when I thought-communicated with them about this, I realised that they hadn't the faintest idea how they worked. This fits in with the picture that I had suspected, that these were remnant civilisations that may have arisen on the ruins of a galactic civilisation that once existed here and that these technologies were left on them. The topic I already dealt with and I am sure I will.Where can I find more information on this?I believe the movie Star Wars is set in a galaxy far, far away in time, not space. And for questions of the recent past and present, I think the Stargate series gives quite good insight. When these writers come up with them, where does the inspiration come from?Aren't you afraid that these will get you pigeonholed as one of the crazy theory producers?I don't give a shit what anyone thinks. My job here is to inform. My business is not about that at all and I don't plan on being on there with the ancient astronaut theory experts. Who, by the way, are to my eyes the enthusiastic amateurs you see as professionals.What is your activity about?On the level of everyday reality, that would be science fiction full of the unimaginable. Back then, I was like you. Or not, because I chose a completely unique path when I started to study the spiritual world. Rationally, with a scientific approach. And now here I am, because of my return, facing a task that is very far from what I really want to do, but there is no one else who can do it.What is this task?Basically, a plethora of disaster relief. I'll illustrate with an interesting example to prove it to you, which has to do with foresight. If you see a disaster in the future that can't be averted, what's the point of this skill? If it can be prevented, what is the evidence of your actions?

Next


#3


Ha az űrhajóikat másolják, akkor kell, hogy legyen egy prototípus. Azt ki gyártotta le és hogyan?Ez egy jó kérdés. Ugyanis ez azt feltételezi, hogy kellett lennie valakinek, aki megtervezte, megépítette és letesztelte. Itt kanyarodnék vissza erre a letűnt galaktikus birodalomra, amire több eltérő anyagban láttam utalást. Ugye a tudomány a bizonyítékokra épül, mi pedig egy olyan bolygón élünk, ami el van zárva a galaxistól, tehát a bizonyítás meglehetősen nehéz. Attól függetlenül, hogy meditációban milyen információk állnak egy ember rendelkezésére, én elfogadom a tudomány szabályait, ám nekem a másik agyféltekém is fejlett, tehát nem hagyhatom azt figyelmen kívül. Az azonban tény, hogy az emberiség alkalmas arra, hogy ilyen technikai eszközöket tervezzen és építsen, tehát az, aki az idegenek űrhajóit tervezte, hasonlítania kellett hozzánk.Ha nem ők tervezték, hogyan jutottak hozzá?Ahogy mondjuk egy szaúdi hozzájut a nyugati technikai vívmányokhoz.Azt állítod, hogy ezek az idegenek nem önerőből jutottak ki az űrbe?Az űrbe önerőből kijutás sokkal, de sokkal ritkább, mint azt gondolnád. Annyira, hogy amikor gondolat-kommunikációban ez a téma felmerült valakikkel, le is állt a beszélgetés és megjelentek olyan lények, akik ennek az igen szűk elitnek a tagjai univerzum szinten. Most egy pillanatra elgondolkodtam, de aztán arra jutottam, hogy ne keverjük most bele a multiverzumiot, bár az sem ritka, hogy űrhajók egy párhuzamos valóságból lépjenek át ide. Azzal, hogy bizonyítani tudtam azt, hogy mi saját magunk jutottunk ki az űrbe, minden alapjaiban változott, mert ez kihatással van a galaktikus politikai helyzetünkre. Azt azért megjegyezném, hogy akik ebből a célból érkeztek, nagyon kiakadtak azon, hogy az első űreszköz, a német V2 katonai céllal épült és mind a mai napig ez a technológia képezi minden mai űrrakéta alapját. De voltak még további kiakadások. Sorban a második az volt, hogy ez a fehér ember találmánya, akik évszázados relációban eltűntek a Földről a tudatszint változás után. A következő kiakadások akkor történtek, amikor lenéztek a bolygóra és látták mi zajlik itt. Környezetpusztítás a profitért, az állatok gépi vágóhidakon leölése, a kirobbanó háborúk... szóval a teljesség igénye nélkül, csak ezen a három példán át az a döntés született, hogy ennek a valóságnak még szüksége van olyan 400 évre, hogy ennek a klubnak az ajtaján kopogtassunk. Az itt beavatkozó idegeneknek pedig választ kell adniuk pár kérdésre, például arra, miért avatkoznak be a földi űrkutatásba.Utaltál arra a fajra, amelyik először jutott ki az űrbe, de már senki se tudja, kik voltak. Ez lehet az emberiség?Igen. De nincs bizonyítva.Mi a helyzet a párhuzamos valóságokkal?Jó kérdés. Mert ez a valóság eredetileg egy zsidók által vetített valóság, bár nem a vallás által vezérelt. A tudatszint emelkedés miatt azonban látókörbe került és meg is kezdődött a megsemmisítésének kísérlete, ami nagy vihart kavart, ezért módosult az átalakításra. Az átalakítás célja az, hogy ugyanolyan világgá váljon, amilyen a többi, ez is volt az oka annak, hogy a fehér ember eltűnt, mert nem kompatibilis a szabadságvágya erre. De ebbe robbant bele az én egyéni tudatszint emelkedésem és nyit egy új valóságot, ami egy teljesen új ívet vesz fel. Illetve hármat, mert a párhuzamos valóságok felől is hozta az elvárt szintet kettő. Ám itt felmerült az a probléma, hogy abban a másik kettőben a németek nyerték a második világháborút, ezért jön jól az a 400 év, mert így nem olyan könnyű összefésülni a három valóságot egy forrásvilággá főképp nyelvi akadályok miatt. Mivel a galaxisban a turul nyelv az egyik közös nyelv, mint itt az angol, a magyar lett a galaktikus diplomácia nyelve, ami nagy hasonlóságban áll azzal a nyelvvel és ebben a három valóság kompatibilis egymással. Viszont a földi globális nyelv vonatkozásában a mi valóságunk a mérvadó.Mi ez a valóságok összefésülése és mi a célja?Sok olyan tényező van, ami kívül esik még a szakértők látószögén is a Földön. Mivel itt több dimenzió érintett, olyan megoldás kellett, ami figyelembe veszi az érintett felek szempontjait, beleértve a felső dimenziószintek problémáját. Először is itt vannak a beragadt tudat-töredékek, a galaxishoz illeszkedés, az anomália megszüntetése és az ezzel kapcsolatos rendezés. A fehér embernek emiatt el kellene tűnnie, ám közben az a helyzet állt elő, hogy olyan vívmányokat hozott létre, ami egyedülálló értéket teremtett. El kell tehát különíteni a fehér ember által létrehozott világot és át kell helyezni egy új univerzumba, ám mivel ebből három van, egyesíteni kell őket, hogy létrejöjjön az egy pontból vetített forrásvilág. Nagyjából ilyen dolgokat csinálok, amiből mindenki csak annyit lát, hogy otthon meditálok és bosszankodnak, hogy miért nem megyek el dolgozni. Én pedig amiatt bosszankodom, hogy ez egy könnyen megoldható probléma lenne, mert bőven rendelkezésre áll ehhez itt minden. De nincs rá pénz, miközben ezek a beavatkozók itt milliárdokat lopnak el és arra várnak, mikor hódolok be nekik. Annak idején ért engem egy spirituális orvtámadás a részükről, ami viszont egy olyan helyzetet teremtett, ami miatt létrejött egy új valóság, amit én Forrásvilág Plusznak nevezek. Ebben szó szerint levadászom őket, hogy kieresszem azt a feszültséget, aminek nem volt szabad a meditációk során megjelennie és utána létrehozom itt azt a Földi Mennyt, amit én értek ez alatt. Meg kell várnom a teljes szétválást, mert ebben a műfajban az 'azonnal' akár éveket is jelenthet. Utána mindenki a maga szintjén a maga valóságába kerül, aminek részletei a Multiplex Vetítés címszó alatt szerepelnek.Mi ez a multiplex vetítés?Ha ilyen műveleteket felelősséggel végzek, akkor nem elégedhetek meg annyival, hogy elhúzok és szevasztok, oldjátok meg ezt a szart, ha ilyen okosak vagytok. Ugyanis a legjobb verzió itt az, hogy én oldom meg, tehát megalkottam a keretrendszert, ami irányított káoszt jelent, amíg mindenki eljut az egyik átrendeződésből egy másikba. Ám ha odaértek, az számotokra egyenlő lesz a megváltással. Ez alatt mindenkit értek, amire a multiplex vetítés lehetőséget nyújt.A felső dimenziószintek problémájára azt mondtad, hogy az az unalom.A fizikai síkra pedig azt, hogy olyan, mint egy monitor. Csak meg kellett hozzá tervezni a játékot és a hozzáféréseket. De ezen a ponton már minden megegyezik azzal, amiről az ezoterikus csoportokban beszélnek.


Következő

#3

If they copy their spaceships, there must be a prototype. Who made it and how?That's a good question. Because that assumes that there must have been someone who engineered it, built it and tested it. Here I turn back to this bygone galactic empire, which I have seen alluded to in several different materials. Science is based on evidence, and we live on a planet that is sealed off from the galaxy, so proof is quite difficult. Regardless of what information is available to a person in meditation, I accept the rules of science, but I also have an advanced other hemisphere, so I cannot ignore it. However, the fact is that humanity is capable of engineering and building such technical devices, so whoever designed the aliens' spaceships must have been similar to us.If they didn't design it, how did they get it?Just like, say, a Saudi has access to Western technological achievements.Are you saying these aliens didn't get into space on their own?Self-propelled space travel is much, much rarer than you think. So much so, that when the subject came up in thought-communication with someone, the conversation stopped and beings who are members of this very narrow elite at the universe level appeared. Now I thought about it for a moment, but then I concluded that we shouldn't involve the multiverse right now, although it's not uncommon for spaceships to cross over from a parallel reality. The fact that I could prove that we had got out into space on our own changed everything fundamentally, because it has implications for our galactic political situation. I would point out, however, that those who came for this purpose were very upset that the first space vehicle, the German V2, was built for military purposes and that this technology is still the basis of all modern space rockets. But there were other outrages. The second was that it was the invention of the white man, who disappeared from the Earth centuries after the change in consciousness. The next freak-outs happened when they looked down at the planet and saw what was going on. Destruction of the environment for profit, the killing of animals in machine slaughterhouses, the wars that are breaking out... so without being exhaustive, just from these three examples, the decision was made that this reality needs another 400 years or so to knock on the door of this club. And the aliens interfering here need to answer a few questions, such as why they are interfering in space exploration on Earth.You referred to the race that first went into space, but no one knows who they were anymore. Could this be humanity?Yes. But it's not proven.What about parallel realities?Good question. Because this reality is originally a reality projected by Jews, though not driven by religion. However, due to the rise in consciousness, it came into view and an attempt to destroy it began, causing a storm, so it was modified for conversion. The purpose of the transformation is to become the same world as the rest, this was also the reason why the white man disappeared, because his desire for freedom is not compatible with it. But into this my individual consciousness level rise explodes and opens up a new reality that takes on a whole new arc. Or rather three, because two of the parallel realities brought the expected level. But here the problem arose that in the other two, the Germans won the Second World War, which is why the 400 years come in handy, because it is not so easy to combine the three realities into a single source world, mainly because of language barriers. Since the Turul language is one of the common languages in the galaxy, like English here, Hungarian became the language of galactic diplomacy, which is very similar to that language and in this the three realities are compatible with each other. However, in terms of the global language on Earth, our reality is the relevant one.What is this merging of realities and what is its purpose?There are many factors that are beyond the view of even the experts on Earth. As there are several dimensions involved, a solution was needed that takes into account the perspectives of all parties involved, including the problem of the upper dimensional levels. First, there are the stuck fragments of consciousness, galaxy alignment, anomaly elimination and related settlement. The white man should disappear because of this, but in the meantime, he has created an achievement that has created a unique value. So the world created by the white man must be separated and relocated to a new universe, but since there are three of them, they must be united to create a source world projected from a single point. That's pretty much the sort of thing I do, which all anyone sees is me meditating at home and fretting about why I don't go to work. And I fret that this would be an easy problem to solve, because there is plenty available here. But there is no money for it, while these meddlers here are stealing billions and waiting for me to submit to them. At the time, I was spiritually under sneak attack by them, which in turn created a situation that created a new reality, which I call Source World Plus. In it, I literally hunt them down to release the tension that was not allowed to show up during the meditations and then create what I mean by Earthly Heaven here. I have to wait for a complete separation, because in this genre 'immediately' can mean years. After that, everyone will be in their own level of reality, the details of which are listed under the heading Multiplex Projection.What is multiplex projection?If I'm going to do such operations responsibly, I can't be content to just go away and say goodbye, sort this shit out if you're so clever. Because the best version here is that I'm solving it, so I've created the framework, which is managed chaos until everyone gets from one realignment to another. But when you get there, it will be redemption for you. By that I mean everyone, which is what multiplex projection allows.You said the problem with the upper dimensional levels was boredom.And to the physical plane, it's like a monitor. I just had to design the play and access to it. But at this point it's all the same as what they talk about in esoteric groups.


Next


#4

Miért lenne szükség irányított káoszra? Az idegenek beavatkozása ezt elkerülné?Az idegenek beavatkozása nélkülözi a szakértelmet és irányíthatatlan káoszhoz vezet. Akik itt beavatkoznak, azok úgy gondolkodnak, akik nem hódolnak nekik be, azokkal egyáltalán nem foglalkoznak és minden erőforrásból csak a nekik behódolók részesülnek. Irányított káoszra pedig két okból van szükség. Az egyik az emberi természet, akik nem fognak lemondani a kényelemről és a kiváltságaikról, valamint a félelmeiket fogalmazzák meg elsőnek és aszerint is cselekszenek. Vagyis ha mondjuk előlépnék és mondanám a forgatókönyvet, azt csak a társadalmak fele követné, a másik fele folyamatosan akadályozná. A másik ok az idegen beavatkozás maga, ami olyan stádiumban jár, amiből rendezetten már nem lehet lemenedzselni a változást. Az előlépésnek lennének más aggályai is, ugyanis ehhez olyan legitimáció társulna, ami vallásos értelmezés társulna. Hiába mondanék bármit, az emberek csak így lennének képesek magát a jelenséget értelmezni. Ezért a legvalószínűbb az, hogy az események alakulnak, ahogy alakulnak, én pedig nem veszek olyan feladatot a nyakamba, amihez nem igazán értek.Miért nélkülözik a szakértelmet?Egyrészről nincs logikai alapú rációjuk, lefordítva problémamegoldó képességük. Másrészről olyan környezetben szocializálódtak, amiben nem létezik a másik fél szempontjainak figyelembevétele, nincs kritika, ellenvélemény, sem felelősség. Eddig ellenem harcoltak, de már jönnek tárgyalni, mert megnyíltak számukra a beavatkozásuk jövőképei. Az irányíthatatlan káoszra csak annyit tudtak mondani, hogy ők jó akartak. Megjegyzem, mivel nem értik az egyéni tudatot, az a 'jó', amit akarnak csak a saját szemszögükből értelmezendő. Erre szerencsére időben rájöttem és ezt kiemelném azok számára, akik meditálnak és teszik, amit a segítőik mondanak.A meditáció mennyiben függ össze az idegenekkel?Akik vallásosak, azok az idegenekkel történő gondolat- és érzéskommunikációt angyali kommunikációnak értelmezik. Pont úgy, ahogy az őslakosok isteneknek látták az első európaiakat. Az őslakosok leborultak az öngyújtó előtt, az átlagember ugyanezt teszi az első spirituális megtapasztalásaira. Amikor a tévében nézem az ősi asztronauta elméletek szakértőit, akik fátyolos szemekkel beszélnek az istenekről, azt a gyermeki naivitást látom, ami azok szemében lehetett, akik valami jót vártak az európaiaktól.Mi a véleményed az idegenekről?Ez egy rendkívül nehéz kérdés. Ha azt kérdeznéd, hogy mi a véleményem a földi emberekről, ugyanezt a választ kapnád. Vannak jó és rossz oldalaik, amikből csak a jóról szeretnek beszélni. Valójában a földi emberek és az idegenek között nincs olyan sok különbség olyan döntő különbség mellett, hogy ők kollektív tudatban élnek. A földi ember kegyetlen a másikkal, amikor háború van. Ott nincs háború, ám kegyetlenek a belső ellenzékükkel szemben, akikben az isten elárulását látják.Hogy néz ki a gyakorlatban a kollektív tudat?Olyan, mintha az élet egy küldetés lenne, aminek minden percét a küldetésért élik. Nincs privát szféra, mert ugye egyének sincsenek. Mivel nincsenek egyének, az életük legapróbb történéseiről is a főnök dönt, mivel ő testesíti meg a kollektív központot és a hierarchia csúcsát. Bármilyen ellenvélemény, de még egy javaslat is úgy értelmezendő, hogy te kihívod a főnököt, mert megkérdőjelezed a hatalmát. Nem véletlen, hogy ezek a hierarchiák az olyan országokra tudtak levetülni, mint Észak-Korea, Szaúd-Arábia vagy épp Irán, ahol olyan érzésem van, mintha leváltották volna fenn azokat, akik némi szakértelmet szereztek. Putyin Oroszországa is ide tartozik, ami együttállásban van Orbán hatalomszerzésével, azaz A 2010-es években kezdődött. A nagy harc Amerikáért megy, ahol egy republikánus győzelem biztosan alakít a saját forgatókönyvemen. Nem is látjátok, mekkora a baj, mert arra csak 10 év múlva lenne rálátásotok, akkor viszont már késő. Ha Amerika polgárháborúba süllyed, nem lesz, aki megállítsa azokat az országokat, ahol vérszemet kapnának a vezetők és kitör a globális káosz. Hiába beszélnél ezekkel a republikánus fejekkel, ők már csak bábok, azaz a megszállás stádiumában lévő emberek.De hogy képzeljünk el egy idegent?Mivel a megszállót mindenki önmagaként érzékeli, már jól ismered. Akinek még működik a racionális agyféltekéje, képes neki ellenállni, de ha ránézünk egy populizmusra fogékony emberre, akkor olyanok. A mi szemünkben tök hülyék, mert nem a logika vezérli őket. Az ő szemükben pedig mi vagyunk hülyék, mert behódolhatnánk és akkor nem lennének gondjaink. De ha úgy érted a kérdést, hogy ha leszállnál egy idegen bolygóra, akkor mit látnál, akkor azt látnád, hogy kedves, tiszta, békés emberek élnek egy középkori környezetben, amit modern elemek jellemeznek.Te jártál ilyen helyeken?A tudatom járt, ami olyan élmény, mintha egy reális álmot látnál. Ám az én helyzetem más, mint egy átlagos meditálóé, mert én sem végzek átlagos meditációt. Az én meditációim nagy részében harci meditációkat végzek. Úgy tudnám jellemezni, hogy sok ezekből meg sem fog történni soha. Illetve vannak olyanok, amik még megtörténhetnek.Visszatérnék egy kérdés erejéig oda, hogy a Csillagok Háborújával és a Csillagkapu sorozattal példálóztál. Erről szeretnék többet hallani.Nem csak a Tér, hanem az Idő is egy nagy kapacitású tároló. Amik millió évekkel ezelőtt zajlottak, megtörténhetnének most is. Csak itt nem a tér, hanem az idő választja szét őket. A Csillagok Háborúja egy olyan film, amit én is többször megnéztem gyerekként a moziban. Óriási minőségi ugrást jelentett az akkori technológia korában és nem véletlen lett ekkora hatása. De megjegyezném azt, ha ma került volna a mozikba, csak egy lenne a hasonlóak között. Tehát nem véletlen, hogy akkor történt. Ennek lehet enyhe vallásos érzete, ám én a hologram világképben beszélek, amit a megfelelő értelmezés híján az emberek vallásosan értelmeznek. Mivel egy időben tanulmányoztam az ihletet, valamint ha ehhez hozzáteszem, amit a gondolatátvitelről tudok, meggyőződésem, hogy a Csillagok Háborúja egy igaz történet. Mint ahogy a Csillagkapu is, ám az már a mi korunkról szól. Az ilyen filmek és sorozatok tehát nem mások, mint lexikális tudásátadás szórakoztató formában. Ide tenném még az Alapítványt (nem a sorozatot, hanem a könyvet) és a Matrixot is.Mit jelent az, hogy a korunkról szól?Megérthető belőle az a két fenyegetés, amivel mi is találkoztunk az egyiptomi és a monoteista vallások képében. Mivel a magasabb dimenziós hatások nem követik szorosan a 3D idővonalát, a vallási diktatúra hamarabb is megjelenhet, mint az Ori. Akiket amúgy az első találkozáskor azonnal lecsaptam, mert nem tűntek partyarcnak. Egy ilyen akciónak sajnos az a mellékhatása, hogy sokszor nekem kell bevállalnom a továbbiakat. Talán a Drako Birodalom a legjobb példa rá, ahol ugyanezt tettem és olyan káosz tört ki utána a hatalmi vákuumban, hogy másodjára már másképp csináltam, az első verzió meg a kukában landolt. A második verzióban már előkerültek olyan lények onnan, akikre át lehetett ruházni a hatalmat. Ez lett amúgy a bevett gyakorlat, ezért nem lelkesedem azért, ha nekem kell előlépnem, mert mindig van mindenhol olyan, aki jobban ismeri az aktuális viszonyokat nálam.Te melyik filmhez vagy sorozathoz állsz a legközelebb?A Matrixhoz, ami ugyanolyan technológiai ugrás volt a korában, mint a Star Wars. Ha az lenne a következő kérdés, hogy melyik szereplővel tudnám magam azonosítani, arra nehéz lenne válaszolnom, mert valahol egy pozitív Smith és az öreg faszi között lenne. Alapítvány relációban csak a könyvről tudok beszélni, mert a sorozat teljesen más irányt vett, a neveken kívül nem sok köze van ahhoz, amit Asimov mondani akart. Ott pedig a Második Alapítvány és az Öszvér keresztezése lenne a legközelebb a valósághoz.Az idegenek szemében te ki vagy?Egy olyan anomália, aki megoldotta a nagy problémát. Elméletben, mert a gyakorlat ebben a műfajban kábé évtizedes lemaradásban van. Hogy mi lesz, arra soha nem fogok válaszolni, mert az eredeti tervek szerint az átlagember szemszögéből tesztelem a rendszert. Ha el is térek a tervtől, ott a holoGPS, amivel bármikor vissza tudok rá lépni, ahogy korrigáltam a felmerülő problémákat. Mint például ezt az idegen beavatkozást.

Következő


#4

Why would we need controlled chaos? Would alien intervention avoid this?Alien intervention lacks expertise and leads to uncontrollable chaos. Those who intervene here think that those who do not submit to them are not dealt with at all and only those who submit to them benefit from all resources. And controlled chaos is needed for two reasons. The first is human nature, who will not give up their comfort and privilege and will put their fears first and act accordingly. That is, if I were to step forward and say the scenario, only half of societies would follow it, the other half would constantly obstruct it. The other reason is the alien interference itself, which is at a stage from which it is no longer possible to manage change in an orderly way. There would be other concerns about the advance, because it would be accompanied by a legitimacy that would be associated with a religious interpretation. I could say anything, but that would be the only way people would be able to interpret the phenomenon itself. Therefore, the most likely scenario is that events will unfold as they unfold, and I will not take on a task that I am not very good at.Why do they lack expertise?On the one hand, they lack logic-based rationality, translated as problem-solving ability. On the other hand, they have been socialized in an environment where there is no consideration of the other party's point of view, no criticism, no counter-opinion, no responsibility. They have fought me so far, but now they are coming to negotiate because they have opened up to them visions of their intervention. All they could say to the out-of-control chaos was that they meant it for good. I note that since they do not understand individual consciousness, the 'good' they want is only to be interpreted from their own perspective. Fortunately I realised this in time and would highlight it for those who meditate and do what their helpers tell them.How is meditation related to aliens?Those who are religious interpret communication of thoughts and feelings with aliens as angelic communication. Just as the natives saw the first Europeans as gods. The natives prostrated themselves before the lighter, the average person does the same for their first spiritual experience. When I watch the experts of ancient astronaut theories on TV talking about gods with veiled eyes, I see the childlike naivety that must have been in the eyes of those who expected something good from the Europeans.What do you think about aliens?This is an extremely difficult question. If you were to ask me what I think about people on Earth, you would get the same answer. They have good and bad sides, of which they only like to talk about the good. In fact, there is not so much difference between earth humans and aliens besides the crucial difference that they live in a collective consciousness. Earth humans are cruel to each other when there is war. There is no war there, but they are cruel to their internal opposition, whom they see as betraying the god.What does collective consciousness look like in practice?It's as if life is a mission, and every minute of it is lived for the mission. There is no privacy, because there are no individuals. Because there are no individuals, the boss decides on the smallest events of their lives, because she embodies the collective centre and the top of the hierarchy. Any dissent, even a suggestion, should be interpreted as you challenging the boss because you question her authority. It is no coincidence that these hierarchies have been able to trickle down to countries like North Korea, Saudi Arabia or even Iran, where it feels as if those who have gained some expertise have been replaced. This includes Putin's Russia, which is in line with Orban's rise to power, i.e. it started in the 2010s. The big fight is for America, where a Republican victory will surely shape my own scenario. You don't even see how big the problem is, because you would only have a view of it in 10 years, by which time it will be too late. If America descends into civil war, there will be no one to stop the countries where the leaders will get bloody-eyed and global chaos will break out. Talk to these Republican heads and they are puppets, people in the occupation stage.But how do we imagine an alien?Since everyone perceives the occupier as themselves, you already know them well. Those who still have a functioning rational brain can resist it, but if you look at a person susceptible to populism, they are. In our eyes, they are stupid because they are not driven by logic. And in their eyes we are stupid because we could give in and then we wouldn't have problems. But if you think of it in terms of, if you landed on an alien planet, what would you see, you would see nice, clean, peaceful people living in a medieval environment with modern elements.You've been to places like this?My consciousness has been there, which is an experience like having a realistic dream. But my situation is different from that of an average meditator, because I don't do average meditation either. Most of my meditations are combat meditations. I would describe many of them as never happening. Or there are some that might still happen.I'd like to go back to a question about the example you gave with Star Wars and the Stargate series. I would like to hear more about that.Not only Space, but also Time is a container of great capacity. What happened millions of years ago could be happening now. Only here they are separated not by space but by time. Star Wars is a film I watched several times as a child in the cinema. It was a huge leap in quality in the age of technology and it was no accident that it had such an impact. But I would note that if it had been released in cinemas today, it would only be one of its kind. So it's no accident that it happened then. It may have a slight religious feel to it, but I am talking in the hologram worldview, which people interpret religiously in the absence of the right interpretation. Having studied inspiration at one time, and adding to that what I know about thought transference, I am convinced that Star Wars is a true story. So is Stargate, but it is about our time. Such films and series are therefore nothing more than lexical knowledge transfer in an entertaining form. I would also include The Foundation (not the series, but the book) and The Matrix.What does it mean that it is about our time?We can understand from it the two threats that we have encountered in the form of the Egyptian and monotheistic religions. Since the higher dimensional influences do not follow the 3D timeline closely, religious dictatorship may appear sooner than the Ori. Who, by the way, I immediately slammed on first encounter because they didn't seem like party faces. Unfortunately, the side effect of such an action is that I often have to take the rest. Perhaps the best example is the Draco Empire, where I did the same thing and such chaos ensued in the power vacuum that I did it differently the second time and the first version ended up in the bin. In the second version, beings emerged from there to whom power could be transferred. This has become standard practice, by the way, so I'm not enthusiastic about having to step forward myself, because there's always someone everywhere who knows the current situation better than I do.Which film or series are you closest to?The Matrix, which was as much of a technological leap for its time as Star Wars. If the next question was which character I could identify with, I would have a hard time answering because it would be somewhere between a positive Smith and the old guy. I can only speak about the book in relation to the Foundation, because the series has taken a completely different direction, with little to do with what Asimov had to say other than the names. And there, the cross between the Second Foundation and the Mule would be the closest to reality.In the eyes of aliens, who are you?An anomaly who solved the big problem. In theory, because practice in this genre is about a decade behind. I will never answer what will happen, because I originally planned to test the system from the point of view of the average person. Even if I deviate from the plan, I have holoGPS to fall back on at any time as I correct any problems that arise. Like this alien intrusion, for example.


Next

#5

Említetted, hogy az idegenek most már tárgyalni akarnak veled. Ez mit jelent pontosan? Milyen minőségben vagy itt jelen és miről akarnak tárgyalni?A gondolat-kommunikáció náluk olyan, mint nálunk a telefon. Mi azt mondanánk erre, hogy holografikus technológia, amit az agy másik féltekéjének fejlesztésével lehet aktiválni. Érdekességként megemlítem, hogy a kvantumfizika eljutott ennek a technológiának az előszobájába és készül lehetővé tenni azt, amihez amúgy egy embernek tízévekre lenne szüksége. Szerintem ennek az internetnek olyan 15 éve lehet még és a világ át fog állni egy másik kommunikációs technológiára, amihez már nem lesz szükség vezetékekre és biztos vagyok abban, hogy olyasmi lesz, amivel a Metaverzum kísérletezik. Viszont sajnos azt kell mondanom, hogy az a technológia ugyanaz lesz, mint amit mi a valóságnak nevezünk, csak egy könyvtárral lejjebb. Érdekes, hogy pár mondatban elmondtam valamit, amihez sokkal nagyobb terjedelmet saccoltam. Tehát a gondolat-kommunikáció kinn olyan, mint egy telefon és ezen kezdenek megjelenni olyan vezetők, akik bolygók/fajok képviselői. Azt érdemes még tudni erről, hogy kinn elég zűrzavaros lett a helyzet, azaz a tárgyalási szándék nem feltétlenül a behódolás jele, ahogy az kinn eddig volt. Mint inkább egy új erő megjelenéséé, ami számukra annyira ijesztő, hogy még a Földdel, az azon élő mai emberiséggel is hajlandóak lennének szövetséget kötni. Ám nagy kérdés az, hogy a Földön kivel. Van ugye a hivatalos út, de még az amerikai elnök se mondhatja el magáról, hogy ő a Földet képviseli, mert nincs ilyen pozíció, legalábbis hivatalosan nincs. Bárki előlépne ebben a minőségben, ott lenne a másik oldal, akiknek ez nem tetszene. Amit viszont az idegenek tekintenek hivatalosnak, azaz a spirituális képességek és a tudatszint okán, abban én vagyok az egyetlen kompetens ember... aki a racionális agyfélteke számára egy bolond, aki bizonyítékok híján mondja ezeket. Ha most bizonyítanék, azonnal nemzetbiztonsági kockázattá válnék a világ összes országa számára, meg kell tehát várnom azt, hogy a fenyegetés szintje látható legyen és akkor lehetek jófiú ebben a történetben. Ám ha erre várok, nem lesz elég időnk a felkészülésre. Az események azonban sűrűn változnak, aztán majd kiderül, mikor és hogyan fog mindez megtörténni. Sok olyan paraméter aktív még, amiket lehet, hogy felülírnak ezek az események. Ezek közül az egyik az, hogy ilyen spirituális erővel rendelkező istenek nem léteznek, azaz biztosítják az átlagember által hitt világot. Én most úgy tárgyalok velük, mint a Föld leendő vezetője. Eddig is így tárgyaltam velük, de ezek inkább felszólítások voltak feléjük, amikre fittyet hánytak, ám úgy pár hónapja kezdtek a dolgok megváltozni.Itt közbe kell vágnom egy rövid kérdés erejéig. Ez a logó ezen a weboldalon nem biztos, hogy a legjobb ötlet. Miért van ez kinn?Védi a valóságot. Nem fog futótűzként terjedni, mert komolytalanná teszi azt, aki egy ilyet ajánlana fontos embereknek. Engem pedig nem azok érdekelnek, akiket megállít egy kép, hanem azok, akik csak a tartalmat nézik. Ezért is kell lapozni, mert abban is biztos vagyok, hogy sokan lepattannak már az első oldalról.Milyen katonai erő van a birtokodban, ha a Föld vezetője vagy? Ezek a rakéták nem használhatók egy űrben zajló harcra, nem beszélve arról, hogy bár látok másolt technológiákat, nincs komolyan vehető űrhajód ehhez.De van. Rengeteg űrhajót tudok kiállítani milliós hadseregekkel. A helyzet az, hogy a Föld jelenleg még nagyobb fenyegetést jelent a galaxis bolygóira, ezért nagy bátorság lenne a rendelkezésemre bocsátani azt a három technológiát, amivel ezek a hadseregek megjelenhetnének az űrben. Az első egy erőtér, ami kívül tartja a világűrt. A második egy hajtómű, a harmadik pedig az energiafegyverek. Ha ezek a rendelkezésemre állnak a világ összes hajója, repülője, de még a személyautók is átalakíthatók űrhajókká. Ez lenne az 1.0-ás verzió, aztán a tapasztalatokból le lehetne gyártani a megfelelő űrhajókat, amiket aztán másolni lehetne az anyagsűrítő technológiával. De arra garanciát, hogy a Föld nem válik megszálló erővé csak akkor tudok adni, ha már a megfelelő pozícióban leszek.Most milyen pozícióban vagy?Ülök egy lakásban egy 20 éves meditáció végén és közben hozom vissza a tudatomat. A környezetemben lévő világ szemében a periférián vagyok, akinek még rendes bevétele sincs. Egy normális világban egy ilyen embert bolygószinten ünnepelnének, itt pedig még mindig harcok dúlnak az idegenekkel, akik egyik fő gondja, hogy nincs a rendszerükben az azonnali leállás képessége. Mert ugye isten tévedhetetlen, ez pedig egy nagy tévedés. De mivel a tudatszintem miatt a Föld szerepe is megváltozott, tulajdonképp itt zajlik a nagy csata békés körülmények között, leszámítva pár háborút, ami közben kitört. Ám ez egy emelt szintű téma lenne és amikor az idegenek szóba kerülnek, az alacsonyabb tudatszintű probléma.Képes vagy erről az emelt szintű témáról pár mondatban érthetően beszélni?Ha valaki ezen a bolygón olyan tudatszintre lép, mint én, az hatással van magára a bolygóra is. Külön jól jön most, hogy ez egy zárt környezet, mert jelenleg inkább egy terepasztalhoz hasonlít, ahol megjelenik egy univerzum szintű probléma. A mai Föld tulajdonképp az univerzumot tükrözi, ahol az idegenek a szellemi világot képviselik. A probléma tehát nem a Földön van, hanem a szellemi világban, ahol szerintem egy tudati behatolás történt, még régen írtam erről valamit. A tudatszintem okán én tulajdonképp akkor is meditálok, ha elmegyek egy boltba, azaz elméletben képes vagyok megosztani a figyelmemet, amire itt nagy szükség is van, ha egyszerre kell itt és ott is lennem. De az ÉlményPark nevű spirituális platformmal, vagy holo operációs rendszerrel mertem nagyot álmodni, ami képes megbirkózni ezekkel a problémákkal. Vannak más hasonló rendszerek, de azok nem publikusak és a rendelkezésemre állnak, ha szükséges. Ezek a problémák jócskán túlmutatnak a harmadik dimenzión, ezért csak kevesek számára lenne érthető. A róluk szóló anyagok azért íródtak, hogy kiderüljön, vannak-e ilyen emberek.

Következő


#5

You have told us that the aliens now want to negotiate with you. What does that mean exactly? In what quality are you present here and what do they want to negotiate about?Thought communication is to them what the telephone is to us. We would say it's holographic technology that can be activated by developing the other hemisphere of the brain. Interestingly, quantum physics has got to the forefront of this technology and is about to make possible what would otherwise take a human being ten years to do. I think this Internet could be about 15 years away and the world will move to another communications technology that will no longer require wires and I am sure will be something that Metaverse is experimenting with. However, I am sorry to say that that technology will be the same as what we call reality, but one library down. It is interesting that in a couple of sentences I have said something that I expected to be much more extensive. So thought-communication is out there like a telephone and on it we are starting to see leaders who are representatives of planets/species. Another thing to know about this is that it has gotten pretty messy out there, i.e. the willingness to negotiate is not necessarily a sign of submission as it has been out there. Rather, it is the emergence of a new force that is so frightening to them that they would even be willing to form an alliance with Earth, with the present humanity that lives there today. But the big question is with whom on Earth. There is the official way, but even the US President cannot claim to represent the Earth, because there is no such position, at least not officially. Whoever would step forward in that quality, there would be the other side who would not like it. But what the aliens consider official, i.e. by virtue of spiritual abilities and level of consciousness, I am the only competent person... who is a fool to the rational mind to say these things without evidence. If I were to prove it now, I would immediately become a national security risk to every country in the world, so I have to wait for the threat level to be seen and then I can be the good guy in this story. But if I wait for that, we will not have enough time to prepare. However, events change frequently, and we will see when and how it all happens. There are many parameters still active that may be overridden by these events. One of these is that gods with such spiritual powers do not exist, i.e. they provide for the world as believed by the average person. I am now negotiating with them as the future leader of the Earth. I used to negotiate with them in this way, but it was more like a demand that they ignored, but things started to change a few months ago.I have to interrupt here for a short question. This logo on this website may not be the best idea. Why is it out there?It protects reality. It won't spread like wildfire because it makes anyone who would recommend such a thing to important people look unserious. And I'm not interested in people who are stopped by a picture, I'm interested in people who are just looking at the content. That's why you have to turn the page, because I'm sure many people will bounce off the first page.What military power do you have if you are the leader of the Earth? These missiles are not usable for a fight in space, not to mention that while I see copied technologies, you don't have a serious spacecraft for that.But I do. I can field plenty of spaceships with armies in the millions. The fact is, Earth is currently an even greater threat to the planets of the galaxy, so it would be a great act of courage to provide me with the three technologies that could put those armies into space. The first is a force field to keep space out. The second is an propulsion unit and the third is energy weapons. If I have these, all the ships, planes and even cars in the world can be converted into spaceships. This would be version 1.0, then the experience could be used to build the right spaceships, which could then be copied using the material compression technology. But I can only guarantee that the Earth will not become an invading force once I am in the right position.What position are you in now?I'm sitting in an apartment at the end of a 20-year meditation and I'm bringing my consciousness back. In the eyes of the world around me, I am a marginalized person who doesn't even have a decent income. In a normal world, such a person would be celebrated at planetary level, and here I am still fighting a war with aliens, one of whose main problems is that they don't have the ability to shut down instantly. Because god is infallible, and this is a big mistake. But since my level of consciousness has also changed the role of Earth, this is actually where the big battle is taking place peacefully, except for a few wars that have broken out in the meantime. But that would be a higher level issue and when it comes to aliens, it's a lower level of consciousness issue.Are you able to speak clearly about this advanced topic in a few sentences?When someone on this planet reaches the level of consciousness that I have, it affects the planet itself. It's especially good now that it's a closed environment, because at the moment it's more like a field table where a universe-wide problem is emerging. The Earth today is actually a reflection of the universe, where aliens represent the spiritual world. So the problem is not on Earth but in the spiritual world where I think there is a consciousness intrusion, a long time ago I wrote something about this. Because of my level of consciousness I actually meditate even when I go to a shop, so I can theoretically split my attention, which is very necessary here if I have to be here and there at the same time. But with a spiritual platform called ÉlményPark, or holo operating system, I dared to dream big, which can cope with these problems. There are other similar systems, but they are not public and are at my disposal if needed. These problems go well beyond the third dimension and would therefore be understandable to few. The material about them is written to find out if there are such people.

Next


#6

Egy átlagember számára nem igazán érthető teljesen az, amiről beszélsz. Kifejtenéd bővebben?Az átlagember a valóságban él. Számára az az igazság, amit tud és hisz erről. Ezt nagymértékben befolyásolják azok a hiedelmek, amik a témát övezik és az a társadalmi hozzáállás, ami az idegenek létezésének elutasítását támogatja. Egy olyan világban élünk, ahol már széleskörűen hozzáférhetők azok a videók, amik azonosítatlan repülő objektumokat mutatnak, nem beszélve az olyan televíziós dokumentum műsorokról, ahol konkrétan tudósok idéznek elő ilyen jelenségeket. Hogy miért nincs ezekből világszenzáció? Egyrészről a kollektív tudat akadályozza, másrészről senki sem tudja, mi lenne utána. Ezért az emberek számára kényelmesebb tudni róla, de nem hinni benne igazán, és folytatni a hétköznapi életüket. Amíg az idegenek nem avatkoznak bele a földi emberek hétköznapi életébe, nyugodtan repkedhetnek a fejünk fölött, mert így hivatalosan nem léteznek. A hétköznapi ember számára akkor jönne el a nagy változás, ha az idegenek leszállnának egy nyugati nagyvárosban és minden hírcsatorna közvetítené, vagy lőnének a Földre, így támadva meg a bolygót. Egy átlagember látószögén ez a weboldal sem fog bizonyítani semmit, aminek léte is csak annak köszönhető, hogy a tudományos szellem megkívánja, hogy az ember tegye közzé a felfedezéseit.Hogyan lehet akkor ebben a témában eligazodni?Nehezen, mert minden a tudatszinttől és a látószögtől függ. Ezen a weboldalon már olyan dolgokról is szó esett, ami még az idegenek számára is új információt jelent. Pont úgy, ahogy vannak olyan információk, amik a földi emberek számára jelentenek újat. Eligazodni ebben úgy lehet, ha az ember figyelembe veszi a saját látószögén túli információkat, ám marad a saját hit-tudás szintjén.Az idegenek miért nem szállnak le és veszik fel a kapcsolatot az emberiséggel?Egyrészről ezt a földi kormányok nem támogatják, másrészről rájöttek arra, hogy a földi ember nagyon más, mint amire számítottak. Ahogy a meditációs gondolatkommunikációban jobban megismertem őket, teljesen megértem azokat a földi intézményeket, akik nem akarnak ilyen kapcsolatfelvételt. Ám attól, hogy nem akarják, az idő halad előre és eljön az a pont, amikor mindenképp bekövetkezik. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy a felek erre megfelelően fel vannak készülve. Van még egy másik szempont is ebben a kérdésben. Az idegeneknek is meg vannak a saját szempontjaik, amikre nincsenek hatással a földi szándékok. Ezeket jelenleg a spirituális megszállással igyekeznek elérni, amivel alkalmazkodni tudnak az emberek hitéhez. Megjegyzem, hogy ezeket most az átlagember és az átlagidegen szemszögéből mondom.Mi a megszállás célja?Több látószög létezik. Az egyikről már beszéltem, de az, hogy kollektív tudat-töredékeket keresnek, hogy kihozzák innen a társaikat, az nehezen értelmezhető az átlagember szintjén. Azon a szinten csak az értelmezhető, hogy meg akarják feleltetni a Földet a galaxisban jelenleg fennálló hatalmi és társadalmi rendnek. A megszállás markáns jele a populizmus megjelenése, aminek célja a demokrata világrend szétzilálása, majd egy új világrend eljövetele, amiben nincs szabadság és jellegében visszatérést jelentene a feudalizmushoz. A kollektív tudatú lények nem értik a demokráciát, mert nem egyénekben gondolkodnak. Ám én feltettem nem csak magamnak azt a kérdést, ha ez így lenne igaz, akkor miért nem néznek ki egyformán és miért van mindenkinek más neve? Véleményem szerint a fizikai világ az egyének világa, amibe indokolatlan mértékben avatkoztak bele a szellemi világok felől és alakították azt át a maguk képére. Úgy nevezik, hogy megjelent itt a mennyország, ám akkor miért mérek ilyen alacsony boldogságindexet náluk mindenhol?Milyenek az idegenek?Összehasonlítva a földi emberrel sokkal békésebbek, ám nem tűrnek ellentmondást. Ez nagyon megnehezítené a kapcsolatfelvétel utáni időket, ezért senki sem akarja azt igazából. Ráadásul vannak olyan dolgok itt a Földön, amiken nagyon kiakadnak. Kezdve a vágóhidakkal, folytatva a pornóval és befejezve a mesterséges intelligenciával. Ez egy hosszú lista lenne, amiből kiemeltem ezt a hármat, érzékeltetve a helyzetet. Az ő életük hozzánk képest sokkal lassabb, unalmasabb és egyszerűbb. Amikor a populizmussal itt megjelentek, azóta féligazsággal manipulálást alkalmazzák. Persze, igazuk van abban, amivel vádolják az ellenségeiket, csak azt nem mondják el, hogy amit ők akarnak, az sokkal rosszabb lenne és ha őszintén elmondanák, nem kapnának hozzá tömegtámogatást. Itt van például a pénz kérdése, amit ők el akarnak törölni. A pénznek nem csak egy szerepe van, hanem biztosítja többek között a versenyhez szükséges motivációt, tehát a fejlődést. Ma az időd nagy részét azzal töltöd, hogy a pénzért dolgozol, üzletelsz. Ha a világból eltűnne a pénz, mivel kötnéd le az idődet? Nos az idegenek az állandó imádkozással teszik és ez várna ránk is, ha nem derült volna ki, hogy itt még nagyobb erők szunnyadnak olyan célokkal, amikről az idegeneknek sincs tudomásuk.

Milyen az idegenek gondolkodása?A legszámottevőbb különbség az, hogy te percekben nézed az időt, meg napokban, meg hónapokban, meg években, ők pedig egyáltalán nem nézik az időt. Neked fontos a gyorsaság, nekik egyáltalán nem. Ezt a kellő megértés nélkül nagyon nehéz elfogadni. A következő, ami eszembe jutott az, hogy a gondolkodásuk nem logikus. Amit te magától értetendőnek látsz, azt ők nem látják. Számukra nem feltétlenül fontos az, amit te annak látsz. Van értelmük, de az nem a rációra épül, ezért sokszor tűnnek ostobáknak. Cserébe ők is annak látnak bennünket, nagyjából úgy, hogy simán letérsz a nagyobb célról olyan dolgokért, mint a pénz, a randizás, a pozíció valahol. A következő ilyen a szavahihetőség, a megállapodások betartása. Ez sok konfliktust is okozott nálam, ugyanis az én műveleteim ezekre épülnek. Mi a tárgyalást arra használjuk, hogy kompromisszumokat kössünk a másikkal, közelítsük az álláspontokat és találjunk olyan megoldást, ami mindkét félnek megfelel. Ennek van egy fejlettebb szintje, hogy az adott szó kötelez. Náluk eleve nincsenek tárgyalások, mert nincsenek egyenlő felek. Ezért a tárgyalásokat gyakorlatilag hírszerzésre használják és egyáltalán nem kötelezi őket semmire még egy aláírt megállapodás sem. Úgy mondták nekem, hogy 'megbeszélünk valamit, aztán az események történnek, ahogy történnek'. Ám érdekes módon, amikor az események nem úgy történnek, ahogy azt ők előre lemágiázták (minálunk eltervezték), pánikba szoktak esni és már nincs az a magabiztos mosoly, Erre szoktam nekik mondani, hogy az események történnek, ahogy történnek. Az ezoterikus csoportok is hasonló dogmatikus mantrákat használnak, ilyen a 'minden úgy történik, ahogy történnie kell', aztán ahogy nem az van, amit akarnak, mindjárt elfelejtik ezt és már nem úgy történnek a dolgok, ahogy történniük kell.Van közük az ezoterikus csoportoknak az idegenekhez?Persze. Minden mester ugye fentről kapja a sugallatokat, meg az energiát. Kitalálod, kik vannak fenn? Arany gyertyák, angyalkák, az emberi akaratra érzékeny és azt tisztelő hangulat... az elején. Aztán amikor már úgyse tudsz mit tenni egy újabb mókuskerékben találod magad. Ugyanezt csinálják a populizmusnál is, hogy törj ki a ketrecedből. Hogy aztán egy másik ketrecbe kerülj, ahol még szabad se vagy. A megszállás ilyen fokán tulajdonképp teljesen értelmetlen lenne ilyen weboldalakat készíteni, ám én úgy döntöttem, hogy szembeszállok ezzel és minden síkon kijövök egy olyan dologgal, amit saját fejlesztésű spirituális csúcstechnológiának nevezek. Amikor fejlesztettem, nem értettek belőle egy szót sem, később nem vettek se engem, sem ezt a fejlesztést komolyan, most meg már az történik, aminek történnie kell és az események alakulnak, ahogy alakulnak.Akkor te az idegenek ellensége lettél?Nagyobb látószögön vagyok és olyan összefüggéseket látok, ahol simán elsírnám magam ennyi hülye láttán Fenn és Lenn, de szerencsére előre felkészültem még erre is. Ha melózom, akkor az admin szinten vagyok, ahol nincsenek se barátaim, se ellenségeim, mert ez a szint egy feladatvégzés. A játékban viszont már lehetnek és ilyenkor vannak közöttük barátok és vannak ellenségek is. Attól függően, mik a játékcéljaim, illetve engem ki nevez ki ellenségnek. Van egy az én szememben kevésbé népszerű politikus, aki kinevezett engem annak, hogy aki nincs vele, az ellene van. Én a mélytranszban, azaz rangban nála sokkal magasabban meg azon filóztam, hogy miért lennék én itt bármelyik majommal is. Ahogy azonban látom ténykedését, szívesen is vettem, hogy engem, a semleges megfigyelőt kinevezett ellenségnek, mert legalább van kin begyakorolni az új fejlesztéseimet. Ebbe persze beleértem a fenti haverjait, meg a lentieket, akiktől szavakban itt mindenki szuverén.Hogy néz ki egy ilyen megszállás? Mennyi marad utána az emberből?Ez egy olyan könyv témája lenne, aminek jelentőségét Sigmund Freudhoz tudnám hasonlítani. Egy ilyen weboldalon nem mennék ebbe azért olyan mélyen bele. Nagyjából úgy érdemes elképzelni, hogy a megszállót az ember önmagaként érzékeli. Ezért egyrészről nagyon nehéz észrevenni, másrészről ha nehéz észrevenni, akkor természetünkben nincs is akkora különbség. A szívmegszálló egyik célja az lesz, hogy kiiktassa a racionális agyféltekét, aminek jele a hétköznapi ember szintjén kevesebb olvasás és több TikTok. Amikor Donald Trump meg akarta puccsolni a vesztes elnökválasztás eredményét, az akkor és ott nem az ember volt, hanem a megszálló, akinek világában ilyesmi nincs. Az ember, akin most minden bizonnyal a racionális embert értjük, ekkor már nem volt jelen, csak a megszálló. Saját kísérletem alapján azonban elmondhatom, hogy nem létezik 100%-os megszállás és minél több olyan élethelyzetbe kerül, ahol szakértelemre van szükség, a megszállónak annál nehezebb dolga van és kénytelen felengedni a másik agyféltekét.Mit értesz kollektív megszállás alatt?Ez nem egy új dolog, hanem minden bizonnyal így működik a játék. Nem véletlenül nevezem játéknak, mert sok olyan felfedezést tettem, amik eredményeit összevetve nem is juthattam más következtetésre. Az agyunk intuitív féltekéjét bátran nevezhetnénk kollektív agyféltekének, ahol a hálózaton található összes egyén a kollektíva részének tekinthető. Függetlenül attól, hogy ezek az emberek a többitől független, autonóm lényekként érzékelik magukat. A szabadság itt azt jelenti, hogy az emberek nagy döntési autonómiával rendelkeznek, ebbe beleértve a párkapcsolati választást is, nem beszélve a gyermekvállalásról. Ám azzal, hogy a dimenzióhatárok felhasadtak, egyszerre több dimenzió jelent meg a 3D-ben és össze is akadtak egymással. Ez azt eredményezte, hogy azonos pályán jelentek meg, azaz a Földön több, egymástól eltérő hitvilágú és kultúrájú civilizáció került egymással azonos tér- és idő pontba. Akik ez után igyekeznek a többire is kiterjeszteni a saját szabályaikat, de erre a technológia fejlődése kínált igazi lehetőséget. Az egyéni tudatok együttélési rendjére, valamint a szabadságra épülő nyugati demokráciafelfogás igazi kihívást jelent egy kollektív rendre épülő társadalom számára. Lefordítva a nyugati racionális világ globális uralma alapvetően rendszeridegen az ezt nem értő, mindent uralni akaró kollektív hierarchiákra, akik irányítási rendje még azt is meghatározná, hány tépés wc-papírral töröld ki a segged. Ám az ilyen hierarchiák nem értik a modern világot, Trumpnak is 4 képből álló képregényeket rajzoltak, hogy megértsen valamit és dönteni tudjon. A kollektívák kezében nagy hatalom van azáltal, hogy képesek már az emberek szintjén megjelenni, ám itt megint beleütköznek egy komoly értelmezési ellentmondásba. A házasság példáján át érthető a legjobban. Te egy adott emberrel kötsz házasságot, ám ezt a kollektívák szintjén úgy értelmezik, hogy te a lényt választottad fölötted. Meghatározzák a házastársad rangját és ugyanabban a rangban helyeznek el a hierarchiában. Másképp kifejtve te az istent választod, holott a te világképedben ilyesmi nincs jelen, csak az adott ember. A hétköznapi ember szintjén el se tudjátok képzelni, milyen lehetőségei vannak egy kollektív tudatnak, nem véletlenül nevezték isteneknek a magasabb dimenziós lényeket. Akik közül megjelent egy rendkívül diktatórikus is, aki az isten képében tetszeleg, amit sok ősi írás is megerősít.Mit lehet itt tenni?Azt teszem. De nem szeretnék abba a hibába esni, hogy alacsonyabb látószögű emberek a saját egyéni érdekeik függvényében értik azt, amit érteni akarnak azon, amit nem értenek. Hogyan is érthetnének meg a képzeletüket is messze túlhaladó dolgokat? Én beszámolok arról, ami történik, de elkerülném azt a félreértést, hogy azt higgyék, engedélyt kérek vagy bármiben is befolyásolni fog engem a személyemet érintő vádak megjelenése. Itt hamarosan egy komoly harc lesz olyan magasabb dimenziós lényekkel szemben, akiknek olyan emberei vannak, akik parancsot fognak kapni az elpusztításomra. Ezzel szemben áll a saját fejlesztésű spirituális keretrendszerem, ami az idegenek otthonaiban is a harccal egyidőben működésbe lép és egyben bizonyítani is fogja, hogy ki a nagyobb isten. Aki érti a Multiplex Vetítést, azt is érteni fogja, hogy nem minden világban fogok győzni, csak azokban, amik jövőképével egyetértek.Hogyan harcolsz?Eddig sosem látott módon, saját fejlesztésű automatikus holoprogramokkal, amik kiegyenlítik a nagy kapacitású kollektív lény és a kis kapacitású egyén közötti különbséget. Ő a már ismert mágiával rendelkezik, én pedig az eddig ismeretlen holografikus környezeti programozással. Épp a napokban zajlott le az egyik teszt, amiben bepróbálkozott azzal, hogy minden pénzemet elszedje, de a környezeti programozás kivédte annak ellenére, hogy bizonyos részsikereket azért elért. Ugyanis a kollektív megszállás az emberi alakomat is érinti, mert az úgynevezett csillagcsaládomon át lehetősége van bennem érvényesíteni szándékait, ám minden ilyen után mindig előállok egy új fejlesztéssel, ami csökkenti ezeket a lehetőségeket. Ez a harc két fronton zajlik, bennem és a külvilágban. Bár vannak a kettő között összefüggések, ezek időbeni megvalósulása függ a tudatszinttől, ami sokszor éveket is jelent. A külvilágban azonban a most és az időben mihamarabb elve érvényesül, ezért érdemes a kettőt külön kezelni. Hogy lehetne-e ezt másoknak tanítani? Szerintem annál jobban, mint ahogy itt teszem, nem lehetséges, mert akinek tanítanám, az a megszálló orra előtt történne, akinek így lehetősége lenne tőlem tanulni és ellenem fellépni a tanítványokban. Nagyon nehéz önmagadban a megszállót észrevenni, pláne valósidőben. Utólag visszagondolva rá lehet jönni, mikor lépett akcióba, amikor úgy látod, hogy valahol hibáztál. De egy embernek nagyon kis lehetőségei vannak, pláne egy több megszállós környezetben, ahol hol a szívre, hol az észre kell hallgatni. Ez csak úgy megy, hogy valamit innen megértesz és csak a gyakorlatban derül ki, van-e ehhez tehetséged, mert ha nincs, hiába tanulod. Az elmúlt 20 évben rengeteg tapasztalatot szereztem, de még ma is követek el hibákat.Milyen fejlesztésekről beszélsz, ami egy csillagcsalád felől érkező akciót kivédhet?Most tesztelem a Virtuális Kollektív Hálózatot, ami a gyakorlatban az emberiséget jelentené más tudatszinteken. Ugyanis csak a 3D-ben látja úgy az emberiség, hogy önálló faj, akiket a közös DNS határoz meg. Az idegenek bizonyos embercsoportokat önmaguk 3D-s kiterjedéseinek látják, ami jogot ad számukra arra is, hogy az én műveleteimbe beavatkozzanak és kisajátítsák eredményeimet. Sok ilyen történt már, hogy a megoldások leérkeztek, de ők vannak a megvalósítási pozíciókban. Sok torzulás keletkezik abból, hogy az elveket nem veszik figyelembe, a minőség olyan lesz amilyen, valamint igyekeznek úgy formálni a megvalósítást, hogy abból anyagi- és egyéb hasznot húzzanak. A Virtuális Kollektív Hálózat ezeket a hibákat küszöböli ki amellett, hogy összerendezi a megfelelő embereket. Akik ennek a hálózatnak a tagjaivá válnak, nem veszítik el az addigi hálózataikat, csak részesévé válnak egy újnak, ami megvédi a magasabb szintű műveleteiket. Onnantól a régi hálózataik nem tudnak beleavatkozni azokba a feladatokba, amiket az én műveleteim vezetnek.Mondtad, hogy 'bizonyos embercsoportokat' tekintenek önmaguk részének. Ezt ki tudod fejteni bővebben is?A Földön korunkban olyan keveredések zajlanak, amik megzavarják ezt a rendet. Amikor tömeges migrációról beszélünk, az egy más nézőpontból az egyik dimenzió behatolása egy másikba. Amivel szemben vagy tudnak védekezni vagy nem. Ha Európáról beszélünk, a mecsetek építése a behatolás energetikai előkészítésének is nevezhető lenne és ha nem létem volna közbe, ma sokkal rosszabb lenne a helyzet. Hamarosan várható az, hogy a behatolók elveszítik korábbi stabilitásukat, a gyengülésük azonban teret ad olyan politikai erők térnyerésének, amik helyett jobban örülnék a demokratikusabbaknak, azonban itt egyfajta logikai hiba lépett fel, ami miatt azok nem vállalnak fel ilyen feladatokat. De nem csak ez az egy probléma van. Mára a multinacionális nagyvállalatok tőkeereje azonos szintre került a nemzetállamokéval, ami olyan hatalmi viszonyokat alakított ki, amire a saját csatornáikat védő idegeneknek reagálniuk kell. Bármelyik területen lépek közbe, az átlagember szemében valamilyen ..ista leszek, ezért nekem függetleníteni kell magam attól, hogy bárki bármilyen befolyást érjen el a műveleteimben. Amik egyszerre oldanak meg minden problémát, ám ezek az alacsony látószögek 'egy valóságában' nehezen lesznek magyarázhatók. Ha egyszerre oldok meg ilyen problémákat 'több valóságban', akkor lehetővé válik a kollektívák számára az egységesülés úgy, hogy közben az ezzel ellentétes folyamatok is külön pályákat kapnak. Ha a cél le van fektetve és el is van helyezve az idővonalon, akkor már csak az lesz a kérdés, hogy ezek hogyan fognak megvalósulni.

Folytatás hamarosan

#6

For an average person, what you are talking about is not really fully understandable. Could you elaborate?The average person lives in reality. For them, the truth is what they know and believe about it. This is largely influenced by the beliefs that surround the subject and the social attitudes that support the rejection of the existence of aliens. We live in a world where videos showing unidentified flying objects are now widely available, not to mention television documentaries where scientists specifically conjure up such phenomena. Why aren't they a worldwide sensation? On the one hand, it is blocked by the collective consciousness; on the other hand, no one knows what would happen afterwards. So it is more comfortable for people to know about it, but not really believe in it, and go on with their ordinary lives. As long as the aliens do not interfere in the everyday lives of people on Earth, they can fly over our heads in peace, because they do not officially exist. For ordinary people, the big change would come if aliens landed in a major western city and were broadcast on every news channel, or fired on Earth, thus attacking the planet. From an average person's point of view, this website will not prove anything, and its existence is only due to the scientific spirit that requires people to publish their discoveries.How then to find the way around this topic?It's difficult, because it all depends on your level of consciousness and your perspective. On this website, things have already been discussed that are new information even for aliens. Just as there is information that is new to people on earth. One can be aligned with this by taking into account information beyond one's own perspective, but remaining at one's own level of faith-knowledge.Why don't aliens land and contact humanity?On the one hand, this is not supported by Earth governments, but on the other hand, they have discovered that Earth humans are very different than they expected. As I have gotten to know them better in meditation thought communication, I can fully understand the institutions on earth who do not want such contact. But by not wanting it, time moves on and there comes a point when it will happen anyway. I am not convinced that the parties are adequately prepared for this. There is another aspect to this issue. Aliens have their own considerations which are not affected by earthly intentions. They are currently trying to achieve these through spiritual occupation, which they can use to accommodate people's beliefs. Note that I say this from the perspective of the average person and the average alien., üzletelsz. Ha a világból eltűnne a pénz, mivel kötnéd le az idődet? Nos az idegenek az állandó imádkozással teszik és ez várna ránk is, ha nem derült volna ki, hogy itt még nagyobb erők szunnyadnak olyan célokkal, amikről az idegeneknek sincs tudomásuk.

How do aliens think?The most significant difference is that you look at time in minutes and days and months and years, and they don't look at time at all. You care about quickness, they don't at all. This is very difficult to accept without the necessary understanding. The next thing that comes to my mind is that their thinking is not logical. What you see as obvious, they don't see. What you see as obvious is not necessarily important to them. They make sense, but it's not based on rationality, so they often seem stupid. In return, they see you as one, in much the same way that you will give up the larger goal for things like money, a date, a position somewhere. The next one is being trustworthy, keeping agreements. This has also caused me a lot of conflict, because my operations are based on these things. We use negotiation to compromise with the other person, to bring positions closer together and find a solution that works for both parties. There is a more advanced level of this, that the word is binding. With them, there are no negotiations in the first place, because there are no equals. Therefore, negotiations are basically used for intelligence purposes and they are not bound by anything, not even a signed agreement. I was told that 'we talk about something and then events happen as they happen'. But interestingly enough, when things don't happen as they had planned, they tend to panic and they don't have that confident smile, I tell them that things happen as they happen. Esoteric groups also use similar dogmatic mantras, like 'everything happens the way it's supposed to happen', and then as soon as it's not what they want, they forget about it and things don't happen the way they're supposed to happen.Do esoteric groups have anything to do with aliens?Of course. All masters get their suggestions and energy from above. Can you guess who's up there? Golden candles, angels, an atmosphere sensitive to and respectful of the human will... in the beginning. And then when you can't do anything about it, you find yourself in another merry-go-round. They do the same thing with populism, to break you out of your cage. And then you're in another cage where you're not even free. At this level of occupation, it would actually be completely pointless to create such websites, but I have decided to defy this and come out on all planes with what I call self-developed spiritual high technology. When I was developing it, they didn't understand a word of it, later they didn't take me or this development seriously, and now it's happening as it should and events are happening as they are happening.Then you became the enemy of the aliens?I have a wider perspective and I can see contexts where I would cry at the sight of so many idiots on Fen and Lenn, but luckily I was prepared for even that. When I'm working, I'm at the admin level where I have no friends or enemies because that level is a task completion. In the game, however, they can be and at this point they have friends and they have enemies. Depending on what my game goals are and who nominates me as an enemy. There is one a less popular politician in my eyes who has ridiculed me for being against anyone who is not with him. I have been in the deep trance, i.e. much higher in rank than him, and wondering why I would be here with any monkey. However, seeing his actions, I was glad that he had appointed me, the neutral observer, as the enemy, because at least I had something to practice my new developments. This includes, of course, his pals above and those below, all of whom are sovereign in words.What does such an occupation look like? How many of the human remains?This would be the subject of a book whose significance I could compare to Sigmund Freud. On a website like this, I wouldn't go into it so deeply. It is roughly worth imagining that the occupier is perceived by man as him/herself. Therefore, on the one hand it is very difficult to perceive, and on the other hand, if it is difficult to perceive, then there is not so much difference in our nature. One of the goals of the heart occupier will be to shut down the rational brain, which is a sign of less reading and more TikTok at the level of the ordinary person. When Donald Trump tried to rig the result of a losing presidential election, it was then and there not the man, but the occupier, in whose world there is no such thing. The man, by whom we now surely mean the rational man, was then no longer present, only the occupier. However, I can tell you from my own experiment that there is no such thing as 100% occupation and the more situations in life where expertise is required, the harder it is for the occupier and the more he is forced to unlock the other hemisphere.What do you mean by collective occupation?This is not a new thing, it is certainly how the game works. I don't call it a game for nothing, because I have made many discoveries, the results of which I could not have come to any other conclusion. The intuitive hemisphere of our brain could be called the collective hemisphere, where all the individuals in the network are considered part of the collective. Regardless of whether these individuals perceive themselves as autonomous beings independent of the others. Freedom here means that people have a great deal of autonomy in making decisions, including relationship choices, not to mention having children. But as the dimensional boundaries have been split, several dimensions have appeared in 3D at once and have become entangled. The result was that they appeared on the same orbit, i.e. several civilisations with different beliefs and cultures on Earth were placed at the same point in space and time. They then sought to impose their own rules on the others, but the development of technology offered a real opportunity. The Western conception of democracy, based on the coexistence of individual consciousnesses and freedom, poses a real challenge to a society based on collective order. Translated, the global domination of the Western rational world is fundamentally unsystematic for collective hierarchies that do not understand it and want to control everything, whose order of control would even determine how many tears of toilet paper you wipe your ass with. But such hierarchies don't understand the modern world, Trump had to draw comic strips with 4 pictures to understand something and make a decision. Collectives have great power in their hands by their ability to appear at the level of the people, but here again they run into a serious interpretive contradiction. The example of marriage is the best way to understand this. You marry a particular person, but this is interpreted at the level of collectives as you choosing that being over you. They determine the rank of your spouse and place you in the same rank in the hierarchy. To put it another way, you choose the god, whereas in your worldview there is no such thing, only the person. At the level of the common man you cannot even imagine the possibilities of a collective consciousness, it is no accident that higher dimensional beings are called gods. One of which has even appeared as an extremely dictatorial one, who is in the image of the god, as many ancient writings confirm.What can be done here?I do. But I don't want to make the mistake of letting people with lower perspectives understand what they want to understand depending on their own self-interest in what they don't understand. How can they understand things far beyond their imagination? I report on what happens, but I would avoid the misconception that I am asking permission or will be influenced in any way by the publication of accusations about me personally. There is about to be a serious battle here against higher dimensional beings who have people who will have orders to destroy me. This is in contrast to my self-developed spiritual framework, which will be activated in the alien homes at the same time as the battle, and will also prove who is the greater god. Anyone who understands Multiplex Projection will also understand that I will not win in all worlds, only in those whose vision I agree with.How do you fight?In unprecedented ways, with self-developed automatic holoprograms that balance the difference between a high-capacity collective being and a low-capacity individual. She has the magic we already know, I have the holographic environmental programming we've never seen before. Just the other day, one of the tests took place in which she tried to take all my money, but the environmental programming fended her off despite some partial successes. For the collective occupation also affects my human form, because through my so-called star family I have the potential to assert its intentions, but after each one I always come up with a new development that reduces those potentials. This struggle is on two fronts, within me and the outside world. Although there are connections between the two, the timing of these depends on the level of consciousness, which often means years. In the outside world, however, the principle of now and in time sooner prevails, so it makes sense to treat the two separately. How can this be taught to others? I don't think it can be done any better than I am doing here, because whoever I teach it to would be right under the nose of the occupier, who would then have the opportunity to learn from me and act against me in the disciples. It is very difficult to see the occupier in yourself, especially in real time. In retrospect, you can figure out when it went into action, when you see that you made a mistake somewhere. But a person has very little choice, especially in a multi-obsessive environment where you have to listen to your heart or your mind. The only way to do this is to understand something from here and only practice will tell you if you have the talent, because if you don't, you're learning in vain. I have gained a lot of experience in the last 20 years, but I still make mistakes.What kind of improvements are you talking about that could prevent an action from a star family?I am testing the Virtual Collective Network, which in practice would be humanity on other levels of consciousness. Because only in 3D does humanity see itself as a separate species defined by common DNA. The aliens see certain groups of people as 3D extensions of themselves, which also gives them the right to interfere in my operations and appropriate my results. Much of this has been done to get solutions down, but they are in the implementation positions. Many distortions arise from ignoring the principles, taking the quality as it is and trying to shape the implementation in such a way that they can benefit financially and otherwise. The Virtual Collective Network eliminates these mistakes by bringing together the right people. Those who become members of this network do not lose their existing networks, but become part of a new one that protects their higher level operations. From then on, their old networks cannot interfere with the tasks that my operations are running.You said they consider 'certain groups of people' as part of themselves. Can you elaborate on that?There are stirrings on Earth in our time that are disrupting this order. When we talk about mass migration, from another perspective, it is the intrusion of one dimension into another. Which they can either defend against or not. If we are talking about Europe, the building of mosques could be called an energetic preparation for this intrusion and if I had not intervened, the situation would be much worse today. It is to be expected that the occupiers will soon lose their former stability, but their weakening will give room for the rise of political forces that would prefer to be replaced by more democratic ones, but there is a kind of logical flaw here that makes them not take on such tasks. But that is not the only problem. Today, the capital power of large multinational corporations is on a par with that of nation states, which has created a power relationship to which aliens protecting their own channels must respond. Whatever area I intervene in, in the eyes of the average person I become something of a ..ist, so I have to insulate myself from anyone gaining any influence over my operations. Which will solve all the problems at once, but they will be difficult to explain in the 'one reality' of low horizons. If I solve such problems simultaneously in 'multiple realities', then it becomes possible for collectives to unify while giving opposing processes separate trajectories. Once the goal is laid out and placed on the timeline, then it becomes a question of how they will be achieved.

Continued soon